Brug dit advokatforbehold - se hvorfor

Advokatforbehold og fortrydelsesret Når du som køber i en bolighandel skriver under på en købsaftale, vil den normalt være bindende

Le Law,

02/07/2015

Advokatforbehold og fortrydelsesret

Når du som køber i en bolighandel skriver under på en købsaftale, vil den normalt være bindende. Med fordel kan du lade en advokat kigge købsaftalen igennem, inden du skriver under.

Der er dog altid en fast fortrydelsesret på ejendomshandler på 6 hverdage. Hvis du som køber har underskrevet aftalen og ønsker at trække sit tilbud tilbage, vil der være et gebyr som medfølger. Du skal betale 1 % af købesummen til sælger som kompensation, hvis du benytter sig af denne valgmulighed.

En anden og sikre valgmulighed du har, er at indskrive et advokatforbehold i aftalen. Dette forbehold gør, at du har mulighed for at overveje købet på ny, efter at aftalen er gennemgået og købet er vurderet. Hvis du så beslutter sig for ikke at gennemføre købet, skal du ved brug af et advokatforbehold ikke betale nogen fortrydelsessum.

Advokatforbeforholdet kan lyde som følgende:

“Handelen er fra købers side i sin helhed betinget af godkendelse både fra købers pengeinstitut og fra købers advokat/rådgiver, som begge skal være berettigede til at nægte at godkende handelen uden nærmere begrundelse. Er godkendelse ikke meddelt skriftligt senest d…, er køber ikke længere bundet af sin underskrift.”

Kilde: