“Brænd, smadre og ødelæg…”

Europa under angreb! I Paris’ forstæder strejker lige nu et stort antal lærere

Slettet bruger,

20/03/2010

Europa under angreb!

I Paris’ forstæder strejker lige nu et stort antal lærere. De protesterer og viser sin afsky mod den stigende vold i skolerne. Lærerne er hovedsageligt fra de samme kvarterer som blev hårdest ramt af de muslimske optøjer i 2006.Og der er en direkte sammenhæng mellem ”skolevolden”, og den Jihad mod det franske samfund, sombegyndte for fire år siden og stadig pågår …Hvad der adskiller dette udbrud af vold i Frankrig fra lignende situationer, Tyskland eller Danmark er, at volden i skolerne i Frankrig helt klart er af politisk karakter. I Frankrig handler det om Jihad, dvs islamisk “hellig krig” mod det franske samfund, mod alle vestlige kultur og mod de tusind år af jødisk-kristen historie