Borgerkrig i Danmark

Samfund delt mellem muslimer og ikke-muslimer har de sidste årtier oplevet politiske uroligheder, optøjer og borgerkrige

Jesper Ørsted,

29/01/2011

Samfund delt mellem muslimer og ikke-muslimer har de sidste årtier oplevet politiske uroligheder, optøjer og borgerkrige. Islams religiøse og politiske opblomstring er en væsentlig faktor i denne udvikling. Listen over områder, hvor muslimske og ikke-muslimske befolkningsgrupper står over for hinanden, er i høj grad en opremsning af verdens brændpunkter. Fra denne liste kan eksempelvis nævnes Bosnien, Chad, Etiopien, Kashmir, Libanon, Nigeria, Thailand og Sudan.Politik og religion er filtret sammen på en meget mere direkte måde i islam end i eksempelvis kristendom. På grund af det politiske budskab i islam er det essentielt for mange muslimer at udøve politisk autoritet. Fra muslimsk side har krav om autonomi, selvstændighed og manglende vilje til at stille muslimer og ikke-muslimer lige været et væsentligt element i konflikter med andre trossamfund.