Bondetoget stormer af sted - Kommentarer | www.b.dk

Henrik Nebelong: En besynderlig ting ved ægtefællerne Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag er, at stort set ingen i den danske pres...

1984grader NEJ TAK,

18/12/2011

Henrik Nebelong: En besynderlig ting ved ægtefællerne Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag er, at stort set ingen i den danske presse har betvivlet SKATs afgørelsers rigtighed. Det drejer sig dels om afgørelsen af, at Kinnock ikke var skattepligtig i Danmark, og dels om afgørelsen af, at Helle Thorning-Schmidt ansås for at have begået en fejltagelse ved at benytte Kinnocks fradrag.