Boligselskab bruger ekstrem imam som ekspert i integration

Den danske islamist og imam Abdul Wahid Pedersen som integrationsekspert – det kan da ikke passe, vel? Men det gør det ikke desto mindre: Dansk Al...

Ikke angivet Ikke angivet,

16/10/2012

Den danske islamist og imam Abdul Wahid Pedersen som integrationsekspert – det kan da ikke passe, vel?

Men det gør det ikke desto mindre: Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), et af landets største boligselskaber, der administrerer ca. 50.000 boliger, har ikke blot inviteret imamen til at forelæse om integration, de har også bragt Wahid Pedersens guldkorn i et temanummer om integration i deres blad, DAB Information (nr. 2 2012).

Her kan man blandt andet læse, hvordan imamen mener, at ghettoproblemer og kriminalitet kan afhjælpes.

Problemer med kriminalistet og ghettoer kan man gøre noget ved, hvis man få de unge til at føle, at der bliver talt direkte til dem, og at de bliver ”forstået og accepteret” frem for at blive ”prædiket for”.

Når man siger andengenerationsindvandrer er det bare en anden måde at sige ”du er ikke dansker” på, siger Wahid Pedersen, og på den måde kommer de unge til at føle, at andre mennesker fremmedgør dem – og så kan det ”være svært at få de unge engageret i samfundet”.

I stedet for skal der rækkes en hånd ud til de unge i ghettoerne. Men vel at mærke en hånd, som tilhører en person, de kan identificere sig med. En person, der ”kan forklare de andre, hvor de kan søge hen” ...