Boligpjat fra regering og opposition

LEDER: Mens V-K-regeringen og S-SF-oppositionen strides om, hvem der har ophavsretten til et forslag om at "få gang i væksten" ved midlertidigt at ...

Ole Birk Olesen,

22/08/2011

LEDER: Mens V-K-regeringen og S-SF-oppositionen strides om, hvem der har ophavsretten til et forslag om at "få gang i væksten" ved midlertidigt at gøre det mere attraktivt at købe en ejerbolig, så må mere klart tænkende mennesker konstatere, at ingen af parterne har forstået noget som helst.

Det er ikke ved at højne danskernes lyst til at investere i fast ejendom, at danske virksomheder og arbejdstagere bliver mere konkurrencedygtige på de internationale markeder. Det er heller ikke på den måde, at vi får flere til at bestille noget fremfor passivt at modtage overførselsindkomster fra det offentlige. Ligesom danskere i arbejde ikke af den grund får lyst til at arbejde mere.

Kort sagt: Forslaget gør intet som helst ved de strukturproblemer, som igennem mange år har gjort, at Danmark har været et lavvækstland, og som i mange år fremover gør, at vi vil klare os endnu dårligere.

At venstrefløjen ikke ved bedre, bør ikke komme bag på nogen. Socialister har aldrig bekymret sig om velsstandsskabelse, kun om fordeling af den velstand, som andre skaber. Men at de på papiret liberale og konservative regeringspartier ikke har bedre at byde på er skuffende.

Det 1,5 mia. kr. store hul, som boligpakken efterlader i statskassen, kunne alternativt bruges til at sænke topskatten med 1,5 procentpoint, hvilket netop ville gøre det mere fordelagtigt at yde en ekstra indsats. Det ville øge væksten, men regeringen tør ikke argumentere for det - for tænk, nogen kunne måske så tro, at den var borgerlig!

Kilde: