Børnefamilieydelse står i vejen for integration på arbejdsmarkedet.

Samfundet har brug for børn, til at tage over

Lars Helleskov Engelbrektsen,

31/05/2010

Samfundet har brug for børn, til at tage over. Befolkningspyramiden har ikke i en menneskealder haft form af pyramide, men en firkant. Vi står foran demografiske udfordringer.

Egentlig burde staten præmiere ”produktion” af børn og ikke sætte et loft over børnefamilieydelsen på 30.000 kr. pr. år. Samtidig vil den offentligt betalte kunstige befrugtning blive fjernet.

Er det klogt?

Umiddelbart betragtet ikke, men alligevel. Produktion af børn er blevet en levevej for nogle. Dvs. at kunne klare sig med én indkomst, mandens, og så supplere med børnefamilieydelse. Sådan arrangerer mange indvandrerfamilier sig. Mange indvandrerkvinder bliver aldrig integreret på arbejdsmarkedet fordi de og deres familie har råd til at kvinden går hjemme. Når man som indvandrer ikke kommer ud på arbejdsmarkedet bliver man typisk heller ikke integreret i det danske samfund. Integration går via arbejdsmarkedet. Så for integrationens skyld skal der loft over børnefamilieydelsen. Knap en tredjedel af alle indvandrere, der får børnefamilieydelse, bliver ramt af loftet.  Heldigvis er udgifterne ved at få barn størst ved det første barn og derefter aftagende på grund af mulighed for nogen genbrug. Endelig er der søskenderabat i institutionerne.

Kilde: