Børn frarøves den ene forældrepart i 1000vis

Aldrig har det været nemmere at afskære samværsforælderen fra sine børn

Ikke angivet Ikke angivet,

20/02/2010

Aldrig har det været nemmere at afskære samværsforælderen fra sine børn.

Hvorledes kan Danmark lukke øjnene for at samværsforældrer i 100.000vis årligt mister kontakten til deres børn uden de har nogen skyld deri, intet andet land har en sådan problematik?

Hvorfor er antallet af sager i Statsforvaltningerne omkring forældremyndighed og samvær steget fra 170.000 i år 2007 til 250.000 i år 2008?

Problemet handler slet ikke om fælles forældremyndighed eller ej. Bopælsforælderen har alligevel stort set hele beslutningskompetencen for så vidt angår børnene.
Problemet handler om at Familiestyrelsens udviser ekstrem diskrimination overfor samværsforældrene (ca. 90% fædre) Således ligger hele problematikken begravet i Familiestyrelsen administration af loven - i form af Vejledningerne til Statsforvaltningerne.

Konfliktskabende bopælsforældre skal blot følge Familiestyrelsens vejledning 13 – som er en direkte manual – og som fastslår: Jo mere ballade/obstruktion af samarbejde en bopælsforælder iværksætter efter en skilsmisse/samlivsbrud overfor samværsforælderen, des nemmere er det at få afskåret børnene fra samværsforælderen.

 Generalklausulen i FAL: §4. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. ...

Denne er i direkte disharmoni med vejledningerne Familiestyrelsen har lavet til lovgivningen, eller som den omtales "manualen i samværsberøvelse" - arbejdsmanualen til statsforvaltningerne.

Læs her og bliv chokeret: http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=163651727879

Problematikken har været oppe i Retsudvalget, så denne burde ikke være Brian Mikkelsen ubekendt, som de øvrige partier heller ikke er uden vidende om problematikken:

http://www.direkte.folketinget.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20091/almdel/reu/bilag/44/746428/index />
Har i dialog med partier uanset partifarve fået bekræftigelse i det groteske i disse vejledninger - bliver lovet guld og grønne skove som om det var valg år - men ingen tør!!

2 eksempler med en samværsberøvet pige, som moderen siden spæd har udsat for vold fysisk som psykisk, ligeledes med myndighedernes lukkede øjne, mere herom her:

http://ekstrabladet.dk/minsag/article1289681.ece http://ekstrabladet.dk/minsag/article1299590.ece

samt støt gruppen på facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=327887869602

Sagerne er vokset fra 170.000 i år 2007 til 250.000 i år 2008 - en markant stigning der burde få selv den mindst rutinerede politikker til at reagere, nej det drejer sig ikke om flere fædre der ønsker del i forældremyndigheden som diverse organisationer påberåber sig, nej det skyldes vejledninger der er i strid med generalklausulen i forældreansvarsloven.

Hver måned frarøves 1000vis af børn den ene forældrepart (samværsforælderen) uden denne eller barnet har skyld deri - dette skal stoppes. Læs mere her hvorledes sådanne oplevelser for et barn i barndommer har massiv indvirkning i barnet livglæde i det voksne liv:

http://www.berlingske.dk/danmark/barndommen-bestemmer-livsglaeden

Der skal ske noget nu og ikke ved en evaluering af loven om 1 år eller 5 år.

Ikke underligt alle andre EU-lande kan se det groteske i Danmarks overtrædelse af tiltrådte konventioner og har via et EU land i fælles tråd anlagt flere sager for EU borgere herunder danske, herunder overtrædelse af FNs Menneskerettigheder og FNs Børnekonvention - Brian Mikkelsen & Co dysser de verserende sager ned mod Danmark i EU og ved FNs Menneskerettighedsdomstol, sager der forventes afsluttet sommeren 2010.

Men bare rolig derude der er sikret dansk og Europæisk mediedækning i stor stil - nogle skal stå til ansvar!!

Har efter tilsvarende læserbreve i landets aviser modtaget tilsvarende historier i massevis fra fædre, mødrer ( samværsforældre) samt ikke mindst bedsteforældre - alle med et savn og følelsen af ens retsbevidshed dagligt krænkes.

Er du også en af dem eller i risikogruppen som samværsforældrer eller bror/søster/bedsteforældre til et barn/barnebarn/nevø/niece der med et pludseligt uden grund kan miste kontakten til jer, det skønnes 1,2 millioner danske børn kan rammes af disse diskriminerende vejledninger?

Kilde: