Bør Schengen-Aftalen Opsiges?

I følge 'Maslows behovsteori (og -pyramide)' udgør tryghed og sikkerhed en helt grundlæggende præmis for menneskets vej mod selvrealisering

Ikke angivet Ikke angivet,

16/07/2010

I følge 'Maslows behovsteori (og -pyramide)' udgør tryghed og sikkerhed en helt grundlæggende præmis for menneskets vej mod selvrealisering. Kun overgået i vigtighed af helt basale behov som luft, mad og vand. Maslow illustrerede sin pointe ved hjælp af en pyramide inddelt i fem lag. Fra bunden og op:

1) Fysiske behov (mad, søvn etc.)
2) Behov for sikkerhed (beskyttelse mod vind og vejr, fravær af angst og frygt)
3) Sociale behov (kærlighed, fællesskab etc.)
4) Behov for agtelse (selvtillid, anerkendelse, værdighed etc.)
5) Behov for selvrealisering (folk, som har fået dækket behovene på de fire foregående niveauer, er mennesker med skabende arbejde, der søger udfordringer, og som har trang til at udvikle og bruge deres evner.)

Maslows påstand er, at behovene må opfyldes nedefra i pyramiden (det vil sige fra 1 og opefter). Man må altså have dækket behovet for mad, vand, varme osv., før man kan gå i gang med at dække behovet for fysisk og social sikkerhed. Og man må have dækket sit behov for agtelse, anerkendelse og værdighed for at kunne udvikle, udfordre og skabe.

Det danske folk har længe ligget mellem lag 4 og 5 i Maslows behovspyramide. Og måske mere 5 end 4. Det vil sige meget højt jf. Maslows teori. Spørgsmålet er, om danskerne ikke er ved at sende sig selv ned i lag 2 igen.

Snaphanen bringer - med tilladelse fra forfatteren - en klumme af dyrlæge Lene Kattrup (medlem af Etisk Råd). Den blev først publiceret i Ekstra Bladet den 14. juli.

Schengen-Aftalen Bør Opsiges!

"I DE SENERE ÅR HAR der på landsplan været en voldsom stigning i antal indbrud i private hjem og erhvervslokaler. Antallet har aldrig været højere. Og det fortsætter tilsyneladende her i 2010.
Udviklingen er alarmerende – mange steder taler man om bølger af indbrud. Opklaringsprocenten er rystende lav, politiet er reelt magtesløse og kan slet ikke følge med. Tyvene har næsten frit spil.
På få år har nogle af mine bekendte haft indbrud fem gange. De har beskrevet, hvor ubehageligt det er, at angsten sidder i dem om natten, når de hører lyde, kommer sent hjem, at børnene er bange flere måneder efter, osv. To gange skete det, mens de lå og sov."

[...]

Læs resten på Snaphanen.
OBS: Artiklen kommer lidt nede på siden der linkes til så der skal scrolles.

UPDATE:
Fra dagens EPN.