Bødskov kan galpe op, men andet kan han ikke

LEDER: Socialdemokraternes finansordfører, Morten Bødskov, hidsede sig i en debat torsdag med Liberal Alliance-leder Anders Samuelsen på P1 voldsom...

Ole Birk Olesen,

12/08/2011

LEDER: Socialdemokraternes finansordfører, Morten Bødskov, hidsede sig i en debat torsdag med Liberal Alliance-leder Anders Samuelsen på P1 voldsomt op over det forhold, at LA's DREAM-gennemregnede økonomiske reformplaner præsenterer et underskud på de offentlige finanser i 2012. Så ilter var han, at han slet ikke havde tid til høre et svar på det spørgsmål, som han igen og igen afbrød Samuelsen for at stille: Så er der vel ingen grund til at kritisere Socialdemokraterne for, at "slå et hul i kassen", når de liberale kritikere selv gør det?

Som det ses af grafen her på siden, har Bødskov ret i én ting og kun én ting: Det offentlige underskud øges i 2012 som følge af LA's plan om at afskaffe efterlønnen helt, fordi det betyder, at alle, der har betalt kontingent til efterlønsordningen, med et slag skal have alle pengene retur igen. Selvfølgelig, hvad ellers?

Men som det også kan konstateres, så går de offentlige finanser allerede året efter, i 2013, næsten i nul. Og derefter er der - modsat regeringens og i særklasse også i modsætning til S-SF-planen "Fair løsning" - lutter overskud for de offentlige finanser i LA-planen, så langt øjet rækker.

I tiden fra 2014 og frem til 2020 vil planen, samtidig med at den skaber råderum til årlige skattelettelser på 48 mia. kr., således helt fjerne den offentlige gæld og oven i generere en opsparing i de offentlige kasser på over 100 mia. kr. Imens vil Socialdemokraternes og SF's økonomiske plan omvendt ikke komme gælden til livs. S-SF forventer selv helt urealistisk, at gælden med "Fair løsning" kun vil være på 50 mia. kr. i 2020, mens Finansminsteriet mere jordnært skønner det reelle tal til at være en offentlig gæld på mellem 215 og 320 mia. kr.

Derfor galpede Morten Bødskov sådan op i radioen. Han kunne ikke andet. Han vil hverken stå ved resultaterne af Socialdemokraternes økonomiske politik eller ændre på politikken. Han vil bare gerne have din stemme.

Kilde: