Bliver landbruget kvalt i god moral?

 I Danmark går god moral ofte frem for sund fornuft, uden at tænke på om god moral i nogle sammenhænge ikke kan kaldes for bjørnetjeneste

Ikke angivet Ikke angivet,

15/03/2010

 I Danmark går god moral ofte frem for sund fornuft, uden at tænke på om god moral i nogle sammenhænge ikke kan kaldes for bjørnetjeneste.

Fairtrade
Fairtrade, konceptet om at hjælpe udvalgte ulandsbønder ved en højere pris på deres varer, mener jeg er et af de bedste eksempler på at gøre en bjørnetjeneste.
For det første, fremmer det ikke produktiviteten ved den enkelte landmand, hvis han kan tjene det samme ved at arbejde mindre og for det andet er det konkurrence forvridende for bonden der får støtten i forhold til bonden der ikke får.

Ved at afskaffe fairtrade og indfører freetrade (afskaffelse af tolden), vil I-landende være en udgift mindre, men det vil også fremskynde u-lands bondens engagement og fremme sin produktion på et frit marked, i stedet for at blive bespist med den ene hånd, og holdt nede af den anden.

Gamle Danmark som BRØDfødende nation... eller mangel på samme?
Det er skræmmende læsning hvis man læser Jyllandspostens erhvervssektion d. 12/3-10, hvori man kan læse at vi i ordets bogstaveligste forstand, ikke længere kan brødføde os selv.

Det Danmark, som engang var kendt for at flyde med mælk og honning, og sandsynligvis er det land i verden der producere mest mad pr. indbygger, er ikke længere i stand til at kunne producere hvede af høj nok kvalitet for at kunne bruges til brød. Er de danske landmænd blevet mindre kompetente? Nej, tværtimod, men i kampen mod den gode moral, har landmanden en svær kamp.

I navnet for god moral og god behandling af miljøet, har de danske politikere lavet et så stramt greb om dansk landbrug, at den lovlige mængde af gødning til jorden er så begrænset at udbyttet tilsvarende ikke er optimalt hverken kvantitativt eller kvalitativt.

Man kan så spørge sig selv, hvordan det kan lade sig gøre at vi stadig har brød. Langt det meste af det danske brødmel er importeret fra Sverige og Tyskland hvor landmændene stadig har lov til at gøde.

Angående fair-/freetrade, kan man 'måske' diskutere rigtigheden ud fra ideologiske synspunkter, men at vi i Danmark importere hvede, burde skrige så højt til himmels og politikkerne at det ikke kan overhøres.

At blive i Danmark
Det danske landbrug, som mig bekendt er det land i verden der bruger færrest sprøjtemidler pr. hektar, 'nyder' bl.a. også verdens højeste pesticidafgifter, og jeg ved der er tale om at hæve denne afgift yderligere.

Hvad skal man gøre, hvis man ikke må gøde jorden, men til gengæld betale mere for sine få sprøjtemidler og betale jordskat? Man rejser da til udlandet, men bliver verden et bedre sted af det?
Er sikker på det også er spørgsmål i mange områder inden for industrien, f.eks. spørgsmålet om CO2 kvoter.

Bedrevidende moral
Så sent som i dag, er en svinetransport væltet på vej til slagteriet. I dag var det dog grundet et eksploderende dæk, hvilket der ikke er meget at gøre ved, man ved at ikke alle vognmænd er lige glade for den seneste lovændring omkring dyretransport. Ved iagttagelse af svin, kan man hurtig se at uanset hvor meget plads svin har, vil de altid lægge sig sammen, så hvis de får mere plads (som det er i tilfældet i den føromtalte lovændring), vil svinene lægge sig sammen i en side. Og en lastbil der kun har vægt i en side, vil naturligvis have større risiko for at vælte. En væltet dyretransport tror jeg imidlertid ikke er god velfærd.


Vi kan klappe os i hænderne over at vi ingen udledning har af nogen slags, vi har godt nok heller ikke noget arbejde eller mad at sætte på bordet, men vi kan gå i seng med god samvittighed.
Bonus fact (bare for sjov): Menneskegødning er den bedste af slagsen, men må ikke bruges af etiske grunde.

Kilde: