Bjørn Lomborgs nedladende nonsens

The Australian offentliggjorde i sidste uge Bjørn Lomborg: A Rational Take On Warming

Rasmus Hochreuter,

22/11/2010

The Australian offentliggjorde i sidste uge Bjørn Lomborg: A Rational Take On Warming.

Den var en omgang selvmodsigende, grundløst nedladende nonsens fra en førhen fornuftig skribent.

Joanne Nova har i dag offentliggjort sit svar på Bjørn Lomborgs indlæg:

Det eneste rationelle svar på klimaændringer er at bruge empiriske, observerbare beviser. Rationelle mennesker kan henvise til resultater fra 28 millioner radiosonder, 6.000 borehuller, 30 års satellitdata, 3.000 ARGO ocean-dyktermometre, rådata fra tusinder af målestationer i land ligesom fra 800 peer reviewed referencer, som inkluderer studier af koraller, grotter, pollen, sedimenter på havbunden, iskerner og diatomer.

 og...

Alle laboratoriestudier viser at CO2 er en drivhusgas, og fysikken indebærer at hvis koncentrationen fordobles, så bliver her så meget som 1,2 grader varmere (spørg James Hansen, de 1,2 grader er hans tal).

Det sorte hul i klimavidenskaben er at alle de større projektioner: Forudsigelserne på 3,5 grader, 6 grader eller 12 grader, hviler alle på klimamodeller, som er uverificerede og har sandeligt også vist sig at tage fejl. Modellerne forstærker den lille opvarmning forårsaget af CO2, men stort set samtlige data fra den virkelige verden indikere at feedback-mekanismerne dæmper de direkte effekter i stedet for at forstærke den.

Skeptikere beder kun om observerbare beviser, der støtter formodningen om forstærkning på langt sigt.

Kilde: http://joannenova.com.au/2010/11/lomborg-uses-irrational-name-calling-and-denies-the-ev