Birthe Rønn: Venstre-forslag om indslusningsløn er "ikke sympatisk"

"Regeringens integrationspolitik går i den stik modsatte retning

Ole Birk Olesen,

10/07/2010

"Regeringens integrationspolitik går i den stik modsatte retning. Regeringens integrationspolitik drejer sig netop om at betragte den enkelte indvandrer som en ressource, der har præcis de sammer pligter og rettigheder som andre og som er med til at skabe vækst i Danmark," siger Birthe Rønn Hornbech.