Betalingsring belaster pendlerne med op til kr. 24.000 årligt og løser ikke trængselsproblemerne

Mens Danmarks suverænt største problem er et omkostningsniveau der er for højt, så koncentrerer S-SF sig om at lancere nye forslag, som forværrer p...

Poul V. Jensen,

13/09/2011

Mens Danmarks suverænt største problem er et omkostningsniveau der er for højt, så koncentrerer S-SF sig om at lancere nye forslag, som forværrer problemet ved at hæve omkostningerne til et endnu højere niveau. Det gælder f.eks. den betalingsring, som er blevet et centralt emne i valgkampen.

S-SF vil indføre en betalingsring rundt om København allerede fra 2013/2014, og det skal koste op til kr. 25,00 at køre ind i København. Iflg. udspillet fra S-SF vil betalingsringen reducere biltrafikken i byen med 35%, og det fremhæves, at mange familier vil opleve besparelser, fordi taksterne til den kollektive trafik skal reduceres.

Når S-SF regner med at det vil koste en bilpendler kr. 11.000 om året, hvis planerne realiseres, så ”glemmer” de meget bekvemt at indregne, at almindelige lønmodtagere betaler skat, og det betyder, at en topskatteyder skal tjene kr. 24.000 om året for at betale den ekstra udgift. Og S-SF har på forhånd afvist at gøre udgiften fradragsberettiget, hvilket ellers ville være logisk, når man sammenligner med broafgiften på Øresundsbroen.

Et ikke uvæsentligt aspekt af betalingsringen er, at den ”vender den tunge ende nedad” som S-SF ynder at udtrykke det; Mens topskatteyderen nok kan klare den ekstra byrde på kr. 24.000 om året, så kan det blive en uoverstigelig belastning for lavindkomstgrupper og børnefamilier at finde de ca. kr. 18.000 årligt, der skal til at løfte udgiften, hvis man ikke er topskatteyder.

I forlængelse af S-SF´s udspil er det endvidere kommet frem, at Cowi Consult har udarbejdet en analyse for Københavns socialdemokratiske overborgmester, og iflg. denne analyse vil samfundet tabe op til kr. 8 mia., hvis der indføres en betalingsring. Konklusionerne fra denne rapport må formodes at være kendt hos S-SF, men man har af indlysende grunde valgt at skjule dem for offentligheden. Frank Jensen proklamerer da også frimodigt, at den konklusion ikke ændrer noget for ham; Det er, som han siger ”en teknisk beregning”, hvad det så betyder?

Et af problemerne er, at man i overvejelserne om en betalingsring trækker på erfaringer fra bl.a. London, men København er som bekendt ikke London, og der er ganske enkelt ikke trængsel nok i København til at drive systemet.

Som almindelig trafikant er det da også min erfaring, at problemet ikke er trængsel i København, men derimod trængsel på de store indfaldsveje til Storkøbenhavn, og det problem løser den planlagte betalingsring ikke. Selv i den værste myldretid kommer man relativt let gennem indre by. Eneste undtagelse er de mange perioder, hvor man skaber kaos med ukoordinere opgravninger, hvor samme gader graves op 2-3 gange indenfor 1 år for først at reparere kloakker, dernæst for at lægge fjernvarmerør og til sidst for at lægge lyslederkabler – arbejder som med fordel kunne foregå samtidigt. Derimod kan man jævnligt komme til at sidde i kø i myldretiden på de store indfaldsveje som f.eks. motorvejene fra de sydvestlige omegnskommuner eller Helsingør- og Holbækmotorvejene. Alt dette ændrer betalingsringen ikke på.

Som en ekstra dimension på forslaget har de Radikale krævet, at betalingsringen skal sættes til afstemning efter en prøveperiode!? Man skal med andre ord etablere betalingsringen og afholde de betydelige omkostninger det kræver – for derefter at holde en afstemning, som måske betyder at betalingsringen afvikles igen. Det minder betænkeligt meget om Socialdemokratiets indførelse af obligatoriske stænklapper i 1963; Efter at danskerne havde investeret millioner i stænklapper blev man tvunget til at afskaffe loven igen.

Betalingsringen er et misfoster som vil koste danskerne og samfundet enorme summer – uden at have nævneværdi effekt.

Kilde: