Bernard Lewis om Kommunisme og Islam

_slettet_bruger_2615 Ikke angivet,

10/08/2011

...Indlysende nok er Ulama i Islam meget anderledes fra Det Kommunistiske Parti. Ikke desto mindre finder man ved nærmere undersøgelse visse ubehagelige ligheder. Begge grupper profeterer en totalitær doktrin med endelige svar på alle spørgsmål om himmel og jord.
Svarene er på alle måder forskellige, kun ens i deres endegyldighed og deres fuldkommenhed og i den kontrast de tilbyder den evige betvivlese af den  vestlige mand. Begge grupper tilbyder deres tilhængere den  behagelige opfattelse af at tilhøre et fællesskab, der altid har ret, imod en ydre verden af vantro, der tager fejl. Begge tilbyder en tilskyndende følelse af mission, at formål, af at være engageret i et fælles eventyr om at fremskynde den historisk uundgåelige sande tros sejr over de onde vantro. Den traditionelle islamiske deling af verden i Islam´s Hus og Krigens Hus, to nødvendigvis modstridende grupper, af hvilken førstnævnte har en kollektiv forpligtelse til uendelig kamp mod sidstnævnte, har også åbenlyse paralleller til det kommunistiske syn på tingene i verden. Men igen er indholdet af deres tro umådeligt forskelligt, men den troendes aggressive fanatisme er den samme. Humoristen der summerede den kommunistiske trosbekendelse som ”Der findes ingen Gud, og Karl Marx er hans Profet!”, satte fingeren på et virkeligt slægtskab. Kaldet på den kommunistiske Jihad, troens hellige krig – en ny tro, men mod den selv samme vestlige kristne fjende – kan meget vel vække genklang.

Kilde: