Bendtsen inddrages i Roskilde Bank-undersøgelse

Et politisk flertal uden om regeringen er klar til at kigge på Bendt Bendtsen og Økonomi- og Erhvervsministeriets rolle i sagen om Roskilde Bank

Slettet Bruger,

08/10/2009

Et politisk flertal uden om regeringen er klar til at kigge på Bendt Bendtsen og Økonomi- og Erhvervsministeriets rolle i sagen om Roskilde Bank.

Det er kun Finanstilsynets direktør og en række kontorchefer, der er under lup i en kommende undersøgelse af myndighedernes rolle i Roskilde Banks krak, viser et notat, Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af, skriver jp.dk. Men hverken opposition eller Dansk Folkeparti er indstillet på at lade Bendt Bendtsen og hans embedsmænd gå fri i en undersøgelse.

"Det er vigtigt for retsfølelsen, at alt bliver undersøgt og vurderet. Og selv om fokus i første omgang rettes mod Finanstilsynets rolle i sagen, kan Bendt Bendtsen og embedsmændene i Økonomi-og Erhvervsministeriet meget let blive inddraget," siger Kristian Thulesen Dahl til jp.dk.

Jyllands-Posten har tidligere beskrevet, hvordan Økonomi- og Erhvervsministeriet tidligt i forløbet blev orienteret om Roskilde Banks problemer med at overholde solvenskravene.

"Vi tror ikke en døjt på, at ministeriet ikke blev informeret om forholdene i banken langt tidligere, end det hidtil har været oplyst. Der er i høj grad brug for en langt bredere undersøgelse end den, som Finansudvalget tilsyneladende lægger op til," siger Morten Bødskov til jp.dk.

[email protected]

Kilde: