"Begrundet mistanke" Hvornår er det gældende?

Jeg finder det særdeles skræmmende, at jeg oplever, at politiet udøver sigtelser og visitationer oftere og oftere – uden nødvendigvis at have den g...

Ikke angivet Ikke angivet,

01/11/2012

Jeg finder det særdeles skræmmende, at jeg oplever, at politiet udøver sigtelser og visitationer oftere og oftere – uden nødvendigvis at have den gældende argumentation for disse personlige overgreb.

Ifølge politilovens paragraf 5, må visitation kun ske, for at ”Afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentliges sikkerhed".  En sigtelse kan forekomme  "når bevismateriale, vidneudsagn og indicier får politiet til at formulere en mistanke rettet mod en bestemt person for at have begået en forbrydelse. I Danmark har politiet ret og pligt til at rejse sigtelse, hvis der anmeldes eller konstateres en overtrædelse af straffeloven. Forudsætningen er, at der kan udpeges en mulig gerningsmand, og at der er begrundet mistanke mod denne person. Sigtelsen er derfor en påpegning af, at mistanken er rettet med en vis styrke mod denne bestemte person."

Dermed skal personen enten være i fare for den offentlige orden, enkeltpersoners og den offentliges sikkerhed, eller at der er begrundet mistanke mode denne person.

Jeg vælger at håbe på, at disse regler er blevet oprettet i forhåbningen om, at den enkelte politimand/kvinde er i stand til, at vurdere en sådan situation, og dermed opføre sig ”korrekt” ifølge loven, ud fra dette.

For det første: hvordan skal disse politifolk vide, hvordan de skal opføre sig i vidt forskellige situationer, efter en så ulideligt løs formulering? Og hvis min antagelse er korrekt , er det så ikke skræmmende, hvor stor retslig  og økonomiske sanktioner en enkelt stakkels politimand har ansvar over?

For hvornår pokker er man til fare for sig selv eller andre? Jeg ville sagtens kunne argumentere for, at jeg skulle blive anholdt for at gå udenfor en dør, da jeg er halvblind og dermed til fare for mig selv. Eller når jeg køber et glas panodiler. At når jeg er påvirket af alkohol, er jeg definitivt til fare for andre. (”Hov, der stod et menneske, sorry for at træde på dine tæer”) eller udsætter andre for min ”farlige” passive cigaret røg eller horrible sangstemme. Og hvad er begrundet mistanke? Er det begrundet mistanke, hvis du indkøber et kemikalie, der både benyttes som rengøringsmiddel, men også som en aktiv ingrediens i bomber? Er der så begrundet mistanke for terrorisme? Eller skal bomben være samlet?

Dette er forhåbentligvis ekstreme eksempler jeg bringer, men når bilister bliver visiteret, simpelthen fordi de befinder sig inden for et geografisk område på et bestemt tidspunkt, eller når mennesker der benytter Christianshavns metro risikerer at blive visiteret, så overskrider det langt mine grænser! Specielt i dag, hvor politiet har valgt deres nyeste plantebekæmper http://www.bt.dk/krimi/her-er-politiets-nye-vaaben-sniffer-kan-afsloere-hash-og-narko-bilister-paa-minutt hvor en joint røget for tre dage siden kan udløse en bøde på 1/25 årsløn samt ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år. Mennesker er blevet stoppet fordi de befandt sig omkring Christiania, og jeg kan konkludere, at Politiet ofte fandt "begrundet mistanke", da mange blev stoppet og tvunget til at spytte på denne tingest. Jeg siger ikke, at alle der blev stoppet, ikke havde inhaleret en substans der ifølge loven er ulovligt. Jeg siger bare, at jeg virkeligt ikke mener, at der eksisterer "begrundet mistanke" for at stoppe forbipassagerende, bare fordi de befinder sig inden for et specifikt område.

Det er grænseoverskridende som bare fanden.

Der mangler virkeligt en debat, der sætter lys på denne problemstilling, og på hvorledes de enkelte politifolks dømmekraft påvirker en sådan situation, hvor de skal bedømme hvad "begrundet mistanke" er.

Kilde: