Banker fastholder ejendomsboble

Banker og realkreditinstitutter er med til at opretholdeboblen på ejendomsmarkedet, da stadigt flere af dem sælger deresforgældede ejendomme videre...

Ikke angivet Ikke angivet,

04/02/2010

Banker og realkreditinstitutter er med til at opretholdeboblen på ejendomsmarkedet, da stadigt flere af dem sælger deresforgældede ejendomme videre til opskruede priser til købere, der tilgengæld får handlen fuldstændig finansieret til meget lempelige vilkår. Den finansielle sektor herhjemme er selv medvirkende til at opretholde kunstigt høje priser på ejendomsmarkedet.For at undgå tab og nedskrivninger vælger både banker ogrealkreditinstitutter nemlig i stigende grad at sælge ejendomme, som dehar taget på egne bøger som følge af finanskrisen, til alt for højepriser.Køberne får til gengæld for den opskruede pris købet fuldstændigfinansieret af banken, ofte til meget lempelige vilkår, og skal derforikke selv have penge op af lommen.De hjælper nemlig banken med at få ejendomme flyttet ud af deresegen balance, og de kunstigt høje salgspriser betyder, at banker ogrealkreditinstitutter slipper for ubehagelige nedskrivninger, derudhuler deres egen soliditet.