Bag Enhedslistens pæne facade!

Bag Enhedslistens pæne facade!Enhedslisten stormer frem, 11 mandater viser seneste meningsmålinger

Ikke angivet Ikke angivet,

31/08/2011

Bag Enhedslistens pæne facade!
Enhedslisten stormer frem, 11 mandater viser seneste meningsmålinger.

Thorning kalder Enhedslisten for sit parlamentariske grundlag.  

Politiske kommentatorer lyder ofte helt forelskede når de bedømmer frontfiguren ,mediedarlingen Johanne Schmidt Nielsen.  Se feks go' morgen Danmark : http://www.youtube.com/watch?v=FyR3dGOHLvE&feature=related

Johanne Schmidt Nielsen fører sig frem som fortaler for individuelle frihedsrettigheder, øget demokrati, øgede velfærdsrettigheder, øget "retfærdighed"  osv.


Men prøv engang at læse Enhedslistens principprogram!
Dette bizarre principprogram tvivler jeg på de politiske kommentatorer har læst, så ville spørgsmålene til JSN givet være af en helt anden karakter end pt hvor kun overfladen, facaden behandles.
Bla "revolution" ,"planøkonomi" , "ophævelse af den private ejendomsret" ,"opløsning af politiet og militæret" og "arbejdernes overtagelse af produktionsmidlerne" er på Johanne Schmidt Nielsen's ,Enhedslistens ønskeliste.

Et kommunistisk samfund fremhæves som idealet...

Citater fra Enhedslistens principprogram:


"Revolutionens nødvendighed

 Enhedslisten har ikke illusioner om, at socialismen bliver virkeliggjort som summen af et antal reformer, gennemført over en længere årrække. Centrale reformkrav, som f.eks. en definitiv afskaffelse af arbejdsløsheden, kan netop kun gennemføres ved at bryde med det kapitalistiske systems rammer.

 ..........

Frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede. 

..........

Det er nødvendigt at forberede en sådan revolution. I takt med at der vindes folkelig opbakning til revolutionære brud med kapitalismen, må der opbygges demokratiske folkemagtsorganer, som har den organiserede styrke til at vinde den konfrontation med kapitalmagten, som på et eller andet tidspunkt vil bryde ud. Lige så stærkt som Enhedslisten afviser terrorisme og elitære kup, lige så stærkt afviser vi at bøje nakken og vende den anden kind til i en situation, hvor borgerskabet griber til udemokratisk magtanvendelse."


----------


Nye ejendomsformer fremmer omstillingen

 Den private ejendomsret gør det meget dyrt for samfundet, når der skal ændres i råderetten eller indføres nye måder at udnytte ressourcer på. Gevinster fra samfundets positive udvikling tilfalder i høj grad de, der råder over privat ejendomsret, derved mister staten muligheden for at gen-investere sparede ressourcer. 


----------

7. Den socialisme vi kæmper for 
Det udelukker imidlertid ikke, at det er nødvendigt at opstille nogle målsætninger for det socialistiske alternativ, vi kæmper for. En socialisme, der peger frem mod et klasseløst/kommunistisk samfund.

 
----------


Socialistisk økonomi 

Den socialistiske revolution erstatter kapitalismen med en demokratisk planlagt og kontrolleret behovsstyret økonomi. Produktionsmidlerne vil blive overtaget af arbejderne på de forskellige virksomheder og vil blive drevet og videreudviklet på basis af et arbejdspladsdemokrati i samspil med de politiske organer, der fastlægger de økonomiske mål og rammer. Arbejderråd, beboerråd og brugerråd er sammen med interesseorganisationer og græsrodsbevægelser vigtige dele af det socialistiske demokrati, hvor deltagelsen i beslutningerne kan ske med forskellig udgangspunkter. 


Link til Enhedslistens principprogram: http://enhedslisten.dk/enhedslistens-principprogram-0

Kilde: