B.T: Thornings revisor til SKAT: Kinnock er skattepligtig i Danmark i 2009 og 2010

Det har været fremme før i Berlingske, men nu er B

Jan Christensen,

28. maj 2013

Det har været fremme før i Berlingske, men nu er B.T. altså i besiddelse af dokumentationen (Se den selv her). Det morsomme er, at Frode Holm over for avisen simpelthen utvetydigt benægter, at han har skrevet til Skat, at hans klient er skattepligtig i 2009 og 2010: Jeg er ligeglad, om det er rødt sort eller grønt. Det kan simpelthen ikke passe. Punktum. Færdig. 

Her er ikke desto mindre, hvad han skrev til Lisbeth Rasmussen fra Skat København d. 7. juli 2010:

Da praksis vedrørende ophold er skærpet af Skatterådet og fulgt op af Landsskatteretten, så én dag skulle være tilstrækkeligt til ophold, har vi lagt til grund, at den fulde skattepligt er indtrådt, selvom man meget vel kunne tænke sig, at domstolene vil underkende den nuværende praksis. Der er således tale om dobbeltdomicil, hvilket er udtryk for, at en person efter interne danske regler (Kildeskattelovens § 1, jvf. § 7) er fuldt skattepligtig til Danmark og samtidig er fuldt skattepligtig til en anden stat (Schweiz). 

Nedenstående skrev han d. 31. august:

Hej Lisbeth

De tre møder er på to dage. Fredag d. 11. juni 2010, et møde i Statsministeriet af én times varighed i forbindelse med weekendbesøget.

Onsdag d. 16. juni 2010 kommer Stephen med flere i privatfly på forretningsbesøg på Novo Nordisk (med frokost). De har efterfølgende et møde i Statsministeriet, hvorefter man flyver tilbage til Schweiz samme dag. Det tyder på skattepligt senest den 16. juni, ikke?

M.h.t., om det virkelig kan passe, at Kinnock kun holdt tre møder på to år i Danmark, når han opholdt sig næsten halvdelen af året her i landet, vil jeg henvise til, hvad Thomas Rønfeldt, lektor i skatteret på Aalborg Universitet, udtaler til dagens udgave af Jyllands-Posten:

(...) For det andet gik Skat slet ikke i dybden med at undersøge, hvor meget Kinnock har arbejdet, mens han er i Danmark. Det fremgår ikke af afgørelsen, at man har undersøgt hans arbejdsmail, kalender og telefon. Hvad har han lavet i Danmark, og kan man som leder være i Danmark i 160 dage om året uden at passe sit arbejde? 

I den forbindelse er det relevant at nævne, hvad specialkonsulent Søren Hansen fra Skat sagde under sin afhøring i Skattesagskommissionen:

(...) Søren Hansen tøver lidt, da udspørgeren spørger ind til, om det var normalt praksis. Her var det jo en medspiller, som vi troede på. Hvis det var en modspiller, havde vi måske også beslaglagt hans computer, siger Søren Hansen.

Den følgende ordveksling mellem Lisbeth Rasmussen og Troels Lund Poulsens bisidder, Karoly Németh er også værd at hæfte sig ved:

Har I tjekket Stephen Kinnocks computer og telefon og telefonregninger? Spørger Karoly Németh Lisbeth Rasmussen under afhøringen i kommisionen.

- Nej. Det fandt vi ikke nødvendigt, svarer Lisbeth Rasmussen.

- Bruger man det i lignende sager hos Skat? Spørger Karoly Németh.

- Ja, det gør man i visse sager. Jeg kan slet ikke se sammenhængen med denne sag, svarer Lisbeth Rasmussen.

- Nå, det kan du ikke, replicerer Karoly Németh

I øvrigt er det værd at bemærke, at det netop er i tilfælde af såkaldt dobbeltdomicil, at Stephen Kinnocks seksualitet kommer ind i billedet. Var de såkaldte livsinteresser hos familien i Danmark eller evt. hos en elsker i Schweiz? Med ovenstående in mente synes der endnu engang at være draget berettiget tvivl om, hvorvidt Frode Holms bemærkning til Skat København om, at hans klient var bi-/homoseksuel, var helt så tilfældig og hypotetisk, som Holm senere har påstået over for offentligheden og Skattekommissionen.

P.S: Intet andet medie har indtil nu, mig bekendt, omtalt B.T.'s afsløringer.