Avatar - billede på virkelighedens Danmark

Sidder og ser Avatar på TV2

Byggemand Bob,

25/12/2012

Sidder og ser Avatar på TV2. Super flot film med masser af action. Ingen visdom her. Og dog. En nøglesætning har sat sig fast i min hjerne:

"Hvis nogen har noget du vil have, så gør dem til din fjende, og pludselig er det legitimt bare at tage det!"

Det er f.eks. præcis den strategi fagbevægelsen bruger overfor virksomheder og arbejdsgivere - og venstrefløjen overfor "de rige". 

Fjendebilledet skabes ved at påpege urimeligheder, ulovligheder i et system skabt af dem selv. Brud på komplicerede og svært overskuelige systemer, hvor man ikke kan få klart svar på om det man gør er rigtigt eller forkert før man står i en domstol - og da ofte i en krig med så store erstatningskrav at man taler om reelle dødskampe der truer ens eksistensgrundlag.

Når først fjendebilledet er skabt er resten barnemad - for så er alting pludselig OK. Det er legtimt selv at bøje reglerne - for den anden part er jo allerede dømt - en kriminel - fjenden. Og overfor fjenden gælder ingen nåde. 

Hvordan kan man så vende kampen? Jo, det giver Avatar faktisk også løsningen på. Man får fat i nøglepersoner i den anden lejr og vender dem over på ens egen side ved at åbne deres øjene overfor sandheden: At man ikke er fjenden. At man ikke vil noget ondt. At samarbejde og sameksistens giver mere mening end krig - for begge parter. 

Spørgsmålet er blot hvor store tab man lider inden da - og om man derved reelt er udslettet inden kampen er vendt og vundet - men også her giver filmen faktisk et bud på en løsning. 

Samarbejde mellem flere grupper af erklærede fjender vil i den henseende være en fordel - og kan man på den måde slå sig sammen har man en meget større chance for at omvende modparten. Kan disse fjendegrupper således identificeres, og kan man skabe en fælles front er chancerne for triumf langt større - men det vil kræve mod - det vil kræve at nogen tager en chance og siger ting der ellers ikke kom ud - og der vil blive krævet ofre - for indenfor eksisterende grupper og magtstrukturer vil der ligeledes være behov for at gentænke strategien og metoderne - og vælge veje man hidtil ikke har turde gå.

Så mangler vi bare et parti der kan samle tropperne, og få organiseret kampen... !

Kilde: