Autobranchen i chok over finanslov.

I forbindelse med den nye finanslov er det aftalt, at skadede biler ikke må repareres,  Når skades procenten er over 65% pålægges forsikringsselska...

Otto Kjærgaard,

15/11/2010

I forbindelse med den nye finanslov er det aftalt, at skadede biler ikke må repareres,  Når skades procenten er over 65% pålægges forsikringsselskabet således at kassere bilerne.Det betyder, at mange biler, der sagtens kunne repareres, må kasseres.

Igen et eklatant eksempel på at staten blander sig i noget, der alene burde være et anliggende mellem forsikringstager og forsikringsselskab. Der er ingen væsentlige sikkerhedsmæssige begrundelser for lovændringen.

For den enkelte vil det føre til højere forsikringspriser og føre til, at man oftere tvinges ud i køb af ny bil.