At regne den ud ...

Liberal Alliance vil sænke skatten

Thomas Frederiksen,

04/09/2011

Liberal Alliance vil sænke skatten.Skatten på arbejde skal ned på max. 40 pct., og selskabsskatten skal halveres til 12 ½ pct. Disse og andre tiltag vil skabe vækst og velstand i Danmark, og du behøver ikke at tage vores ord for det.

Dream, som også regner for de økonomiske vismænd, har gennemregnet LA's økonomiske politik, der giver 220.000 nye job. Som eksempel vil en enlig LO-medarbejder i lejebolig få 25.984 kr. mere til sig selv om året. Et eksempel blandt mange, som viser, at gennemfører vi de nødvendige reformer og sænker verdens højeste skattetryk, bliver den enkelte og samfundet som helhed rigere. Det kan kun gå for langsomt! Det høje danske skattetryk er altså et problem i den skærpede konkurrence med resten af verden. Investeringer og arbejdspladser flytter ganske simpelt andre steder hen.

Imidlertid er der også andre problemstillinger ved det danske skattesystem, som sjældent belyses. Det er for kompliceret. Efterhånden har vi vel nærmest vænnet os til det. Vænnet os til at forskudsopgørelsen godkendes, uden helt at forstå hvad tallene dækker over. Mange tænker måske, at forskudsopgørelser og selvangivelser skal være kompliceret, men det behøver ikke at være tilfældet. Hvor kompliceret vores skattesystem skal være er en politisk beslutning.

Hos Liberal Alliance ønsker vi et simpelt skattesystem, fordi alle bør have muligheden for at regne deres skat ud, og det behøver ikke at kræve mere end bagsiden af en kuvert og en kuglepen. Det er urimeligt, at borgerne afkræves en stor procentdel af deres indtægt uden reelt at kunne kontrollere myndighederne.

De samme politikere, hvis beslutninger er skyld i vores komplekse skatte-og afgiftssystem, kræver gennemsigtighed fra private virksomheder. Et eksempel findes i telebranchen, hvor det er bestemt, at forbrugerne skal kende mindsteudgiften, når de køber et abonnement, hvilket kun er rimeligt. Tænk hvis politikerne tænkte på samme måde, når de skulle udforme skatteparagraffer.Tænk hvis de havde en målsætning, om at danske skatteydere kunne forstå deres forskudsopgørelse, inden de betaler verdens højeste skat. Et simpelt skattesystem burde være noget, som kunne samle partierne på tværs. Desværre er det ikke tilfældet, og man kunne jo få den tanke, at politikerne bevidst ikke ønsker, at befolkningen skal gennemskue deres makværk.

Det betyder, at politikerne kan hæve skatten, uden at flertallet opdager det, men bare kan konstatere, at de har mindre til sig selv. Det er ikke værdigt i et åbnet demokratisk retssamfund. Borgerne skal kunne kontrollere myndighederne! Skattepolitik er noget, som vedrører os alle, og derfor bør alle have mulighed for at deltage i debatten, for det handler om vores alle sammen fremtid. Det handler om noget så vigtigt som arbejdspladser. Det handler om, at vi kan skabe den vækst og velstand, som er forudsætningen for vores velfærd.

Som eksempel vil en enlig LO-medarbejder i lejebolig få 25.984 kr. mere til sig selv om året. Et eksempel blandt mange, som viser, at gennemfører vi de nødvendige reformer og sænker verdens højeste skattetryk, bliver den enkelte og samfundet som helhed rigere. Det kan kun gå for langsomt!.

(Som bragt i Fyens Stiftstidende d. 3/9 2011) 

Kilde: