Asger Aamund i Berlingske Tidende: Skat er konfiskation

Lægger vi moms, ejendomsskatter og hele klaviaturet af statslige og kommunale skatter og afgifter oven i indkomstbeskatningen, er der tale om en 75...

Ikke angivet Ikke angivet,

10/04/2010

Lægger vi moms, ejendomsskatter og hele klaviaturet af statslige og kommunale skatter og afgifter oven i indkomstbeskatningen, er der tale om en 75 procent konfiskation af danskernes arbejdsindkomst. Frihed, lighed og broderskab er blevet besejret af ufrihed, ensretning og brødnid. Formynderstaten er på fode og vokser sig stor og stærk.

Helle Thorning satser hele butikken på skatteforhøjelser og vækst i de offentlige investeringer. Hvis det var svaret, ville det sammenbrudte Sovjetunionen have været verdens rigeste nation. De havde ikke andet end offentlige investeringer i værktøjskassen.

Lars Løkke koncentrerer sig fuldt om kampen mod uligheden. Således indgår udryddelsen af iværksætteren som en vigtig del af regeringens økonomiske skadedyrsbekæmpelse. Der opkræves nu 25 procent skat af urealiserede aktiekursgevinster.