Arbejderbevægelsen Erhvervsråd: Tvungen 12 årig uddannelse til alle - Cepos: Let skatten

Ikke angivet Ikke angivet,

21/01/2011

..Direktøren for AE, Lars Andersen, mener, at regeringen går i en forkert retning, når den vælger at spare på uddannelsesområdet, og at der bør indføres 12 års obligatorisk uddannelse til alle:

»Folk med en ungdomsuddannelse har større chance for at få en erhvervskompetencegivende uddannelse end dem uden,« påpeger han.

I den modsatte lejr hos CEPOS peger vicedirektør Mads Lundby Hansen på manglende økonomiske incitamenter til at tage en uddannelse som hovedårsag til udviklingen:

»Undersøgelser fra OECD viser en positiv sammenhæng mellem den økonomiske gevinst ved at tage en lang videregående uddannelse og det faktiske optag på universiteterne. Derfor bør vi fjerne topskatten for at sikre en større økonomisk gulerod ved at tage en uddannelse i Danmark,« siger han....