Anti-racist: Forældre er dybt krænkede over diskrimination overfor ikke-asiater

"Forældrene er dybt berørt af, at man skal lave noget dumsmart dansk humor med et barn, man skal købe i en butik

Ikke angivet Ikke angivet,

24/03/2010

"Forældrene er dybt berørt af, at man skal lave noget dumsmart dansk humor med et barn, man skal købe i en butik. Belært af mange års erfaring må vi sige, at vi ingen vegne kommer med racismeparagraffen i sådan en sag. Derfor spurgte vi selskabet, om de havde søgt dispensation fra loven. Det havde de ikke. Fint, så er det en sag for Ligebehandlingsnævnet, og forældrene kan ad den vej få oprejsning. Udgangspunktet med loven er, at alle skal behandles lige. Her diskriminerer man faktisk hvide, indfødte danskere, der får deres lille blåøjede barn udelukket fra denne her rolle," siger centerleder Niels-Erik Hansen.