Antallet af udmeldelser af folkekirken stiger markant

Det har været almindelig viden at antallet af udmeldelser af folkekirken i mange år har været nogenlunde konstant og balanceret med antallet af akt...

Niels Ipsen,

02/03/2010

Det har været almindelig viden at antallet af udmeldelser af folkekirken i mange år har været nogenlunde konstant og balanceret med antallet af aktivt indmeldte, således at det nogenlunde konstante fald der ses i medlemstallet kunne tilskrives forskellen mellem antallet af døde medlemmer og antallet af døbte nyfødte.

 

Det blev imidlertid i foråret 2009 bemærket i flere aviser, at antallet af udmeldelser af folkekirken var usædvanligt højt i fjerde kvartal af 2008 sammenlignet med tidligere. Derfor var det spændende at se, om der blot var tale om statistisk normalt udsving for dette kvartal eller hvorvidt det var et udtryk for at ikke-religiøse ”fødte” medlemmer var blevet mere opmærksomme på at melde sig ud.

 

Nu hvor tallene foreligger for hele 2009, er der imidlertid ingen tvivl om, at der er ved at ske noget på udmeldelsesfronten. Således har antallet af udmeldelser i de seneste fem kvartaler varieret mellem ca. 3200 og 3900 med et gennemsnit på 3500, mens de tilsvarende tal for de syv foregående kvartaler er ca. 1800-2500 med et gennemsnit på 2200 – Hvis vi ser på årene 2007-2009 er der sket en stigning i udmeldelser på hele 63 %.

Kilde: Danmarks Statistik

Se også graf på: http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=32476387781&ref=mf

Kilde: