Amnesty: Menneskerettigheder skal på skoleskemaet - Nej tak!

I Sverige er Amnesty lykkedes med at få Menneskerettigheder på skoleskemaet

Ikke angivet Ikke angivet,

11/12/2012

I Sverige er Amnesty lykkedes med at få Menneskerettigheder på skoleskemaet. Nu gælder det Danmark. 

Menneskerrettigheder er den smukke blomst i haven alle elsker. Eller er de nu det? Måske er de den bedste forklædning socialisterne nogensinde har fundet på. For hvem kan være imod dem? Jeg er af 5 årsager: 

1. Menneskerettighederne bliver i den grad misbrugt til at ødelægge de eksisterende samfund. Seneste eksempel herpå er fra England, hvor Osama bin Ladens højre hånd og islamistisk prædikant Abu Qatada ikke kunne udleveres til Jordan, da man frygtede han ikke ville få en retfærdig rettergang i Jordan, hvor han dog også kun var anklaget for et enkelt bombeangreb. Stakkels mand. Dermed opstår en underlig ny form for selvmordsangreb, nemlig angrebet via menneskerrettigheder på de europæiske demokratier. Sammenhængskraften, der er afgørende for et samfund består undermineres dom for dom. 

2. Menneskerettigheder har udviklet sig fra det berømte franske råb: "frihed, lighed og broderskab" til at være lighedsfascisternes fremmeste redskab, med dommerne som nyttige idioter. Der er efterhånden ikke grænser for hvad der kan klassificeres som diskrimination. Til eksempel kom en kommune i udkantsdanmark for nyligt til at bruge EET forkert ord i et 4 siders brev. Det kostede skatteborgerne 200.000 kr.  Vi har i Europa endnu ikke set dette i fuldt flor, men princippet om at tage en fyring af en kvinde, en deltidsansat, en person over 50 eller en hvilken som helst anden beskyttet gruppe og fremskaf et længere statistisk bevis for at der muligvis kan være tale om diskriminition og virksomheden står lige pludselig med en kæmpe bevisbyrde for at dette ikke er tilfældet. Den smukke tanke udviklede sig til et tyranni. 

3. Menneskerettigheder danner ideologisk grundlag for feministers krav på at bestemme i virksomheder til trods for at 40% kvinder i bestyrelser, jo levner en lang række grupper, der pga tro, race, sexuel orientering osv også gerne vil bruge dette værktøj til at opnå ultimativt ligestillede bestyrelser af virksomheder. Imødekommes alle disse krav, vil en 100 mands bestyrelse nok ikke være stor nok til at alle var 100% lige respræsenteret. 

4. Som nationalkonservativ ønsker jeg ikke at Højesteret i Prins Jørgens Gård skal udvikle sig til Regionaldomstolen i provinsen Danmark. Den Europæiske Menneskerettighedserklæring er implementeret vel almindelig lov i Danmark og og kan dermed sagtens fjernes. Den fylder betydeligt i domstolenes praksis. Et eksempel herpå er Grønjakke-sagen,men alle dommere følger lydigt såvel EU som Strassbourg i stigende grad og dermed nødvendigvis på bekostning af danske interesser.

5. Menneskerettigheder har udviklet sig til et mantra på religionsniveau, hvor den smukke blomst det startede med har udviklet sig til et bed af tidsler der gror hurtigere end det er muligt at lue.  

Lad os hylde de frihedsrettigheder grundloven er fuld af og lade lighedsfascisterne andre steder om at oprette bestyrelser på flere 100 mand/kvinder/bøsser/muslimer/deltidsansatte/ældre/yngre/børn med præcist lige mange af hver slags.

Skal mine børn lære om menneskerettgheder (og det skal de selvfølgelig) skal jeg nok selv stå for det. Og ja, naturligvis skal folkeskolen orientere om den danske grundlov. 

Kilde: