Amerikanernes dyre sundhedsvæsen - bureaukraternes højborg | Mises Daily

I den almindelige befolknings fordom ligger en klar sammenhæng mellem et privatiseret sundhedsvæsen og de enorme omkostninger til USA's sundhedsvæs...

Uffe Merrild,

15/07/2015

I den almindelige befolknings fordom ligger en klar sammenhæng mellem et privatiseret sundhedsvæsen og de enorme omkostninger til USA's sundhedsvæsen.

I mange debatter møder jeg denne sammenhæng hvor det påstås at hvis vi privatiserer det danske sundhedsvæsen, så vil udgifterne eksplodere.

Jeg vil blot henlede til denne artikel der beskriver og viser hvordan det amerikanske sundhedsvæsen på ingen måde kan betegnes som hverken frit marked eller gunstigt for omkostningsniveauet.

Det er vigtig at informere om hvorfor det amerikanske sundhedsvæsen er dyrt, så det ikke bliver en benchmark i diskussionerne om hvad fordelene er ved en privatisering for Danmark. I stedet bør USAs sundhedsvæsen holdes op som et skræmmeeksempel på hvor galt det kan gå når lovgivningen raserer et frit marked.

Unfortunately, if PNHP gets its wish, we may all discover that gluts and shortages are enhanced, not avoided, by the central planning process that would necessarily accompany the establishment of this program.