Amager: Hazmat-køretøj til Grønjordskollegiet – beboer producerede sprængfarlige kemikalier…

Lørdag måtte politiet rykke ud til Grønjordskollegiet på Amager, blandt andet med et såkaldt Hazmat-køretøj, fordi flere beboere fortalte at der va...

Pal Ikke angivet,

03/04/2016

Lørdag måtte politiet rykke ud til Grønjordskollegiet på Amager, blandt andet med et såkaldt Hazmat-køretøj, fordi flere beboere fortalte at der var fundet sprængfarlige kemikalier på stedet. Det drejer sig formentligt om hjemmeproduceret ‘knaldkviksølv’, og målet har efter alt at dømme ikke været egentlig bombebygning, men nærmere en slags spøg og skæmt.

‘Knaldkviksølv’ er blandt andet beskrevet i Anarkisternes Kogebog, og kollegiet har relativt mange venstreradikale beboere. Det var her Socialistisk Ungdomsfront Amager tidligere holdt sine møder, og det var her militante COP15-aktivister koordinerede aktioner. Blandt beboerne var der i 2012 en mand der blev idømt 21 måneders fængsel for sin medvirken i Brandstifterbanden, og en veteran-autonom (cirka 31 år i dag), der ifølge eget udsagn har været anholdt sytten gange.