Altinget.dk - Mest om politik - Nominel lønnedgang som politisk taktik

Af Lars Helleskov Engelbrektsen:     Måske må vi alle indstille os på lønreduktion ved næste overenskomst

Podia Ikke angivet,

22/11/2012

Af Lars Helleskov Engelbrektsen:     Måske må vi alle indstille os på lønreduktion ved næste overenskomst. Ikke blot tab af realløn, som vi har mærket de senere år, men regulært nedgang i lønnen, så denne er lavere i næste måned end måneden før. SAS har vist vejen, godt hjulpet af Bjarne Corydon, der nok bliver drillet med at være på kapitalens side i den aktuelle sag, men faktisk "blot" er på beskæftigelsens side. Sagen illustrerer nok meget godt en gensidig afhængig mellem alle parter.