Alternativet – Partiet med to tunger

Alternativet vokser støt fordi pressen er nærmest leflende over for Alternativet, og fuldkommen ukritisk, leverer en lind strøm af sidebemærkninger...

Isabella Balkert,

05/04/2016

Alternativet vokser støt fordi pressen er nærmest leflende over for Alternativet, og fuldkommen ukritisk, leverer en lind strøm af sidebemærkninger, der i positive vendinger reklamerer for Alternativet, som det virkelige Alternativ og nytænkning i dansk politik - Uden at bakke deres positivitet over for Alternativet op med fakta, eller eksempler man kan forholde sig til.

Alternativet gør meget for at profilere sig med Windows dressing. Man slæber rundt på sit Å, men man deltager ikke i miljøaktioner og man går ikke i marken eller sejler ud på havet og undersøger resultatet af sandsugning i de danske farvande, som Pernille Vermund, der tænker og handler grønt.

Alternativet har ikke været at finde i aktioner mod fracking, eller undersøgelser af vores miljø, og der er ingen tal for, eller en vægtig argumentation for Økologisk eller Biodynamisk landbrug, man påstår bare at man går ind for det.

Da Alternativet samtidig går 100% ind for EU, der går ind for GMO, fastholder legitimiteten af Round Upp og andre miljø og grundvandsforurenende pesticider og Fracking, ligner Alternativet mest af alt et opreklameret parti uden reelt indhold.

På Alternativets hjemmeside er der ingen indlæg om det grønne alternativ, en egentlig opposition mod EU's GMO politik og EU's fortsatte støtte til grundvandsødelæggende pesticider.

Man påstår at man går ind for EU, fordi man mener at alle miljøspørgsmål håndteres og løses bedst i EU, selvom alt tyder på det modsatte.

Alternativet stiller sig helt enkelt ikke på bagbenene, eller udfordrer EU på hverken ptalater eller hormonforstyrrende stoffer i sutter, baby- eller børnelegetøj. Alternativet slæber bare rundt med og demonstrerer deres grønne Å.

En anden ofte repeteret mærkesag er 30 dages ugen, som man gerne fører sig frem med, med en tegning af en person der tramper i pedalerne, på en af de børnetransport cykler, der er så populære, men forslaget om en 30 dages uge er ikke noget Alternativet fremlægger som et lovforslag i folketinget, fordi ingen ville bakke op om det og selvom Enhedslisten ville, så ville der ikke være et flertal for et sådant forslag, hvor positivt man end mener det er - Så er forslaget ikke bakket op af tal eller nogen som helst realistisk beregning, der kunne overbevise resten af folketinget om, fornuften i at stemme ja til et sådant forslag.

Det er igen Windows dressing for et parti, der er bedre til at profilere sig selv og tiltrække naive, eller progressive vælgere, end de er til at få gennemført deres politik og levere en nytænkt politisk agenda.

En 30 timers arbejdsuge ville være fantastisk for børn og voksne, fordi familierne lider under for meget arbejde og for lidt tid til børnene, men hvor er pengene til at gennemføre den 30 timers arbejdsuge? Og hvor er de partier der vil være med til at gennenføre den 30 timers arbejdsuge, i en tid hvor løndumping, udflytning af arbejdspladser og flygtninge strømmen, som Alternativet bakker så positivt op om, koster kassen for kommunerne, hvorfor kommuneren af samme grund, er nødt til at spare på de gamle, de unge og alle former for pleje af de gamle, de syge og de svage.

Som de Radikale, og med den Radikale tankegang Uffe Elbæk har bakker op om i årevis, har Alternativet heller ikke fokus på den gruppe danske borgere vi alle sammen burde have et fokus på.

Det er ikke rimeligt at de gamle, der har betalt til velfærdssamfundet i et helt liv, mister velfærd i deres alderdom. Alligevel er der ingen partier på Christiansborg der har fokus på de ældre mere. Og det har Alternativet heller ikke.

Alternativet fremstiller sig selv som humanister, men de benægter at flygtninge migrant strømmen og folketingets beslutning om at prioritere flygtninge indvandrere i arbejde, bremser alle tiltag i forhold til ungdomsarbejdsløsheden, og at flygtninge indvandrere igen gør det umuligt, for boligsøgende danskere og unge familier at finde en bolig, fordi flygtninge indvandrere igen stilles forrest i køen, og dermed skubber de danske boligsøgende bagud i boligkøen, som i 70erne.

Alternativets medlemmer, og dem der støtter op om Alternativet, er idealister og grønt tænkende borgere, der bliver hevet rundt i næsen af et kynisk, selvgratulerende parti, der ikke reelt gør en forskel, fordi de både går 100% ind for det supranationale EU, der styrer og regerer på fascistisk vis.

Alternativet lukker øjenene for at EU dikterer os love og regler fra toppen af magtens pyramide - Mens de hyklerisk forlanger nærdemokrati, og det grønne miljø, som de profilerer sig på.

Deres Janus hoved påstår på den ene side at man er super danskere, der holder stædigt fast i det danske Å - mens det andet hoved helt uden forbehold, hylder EU og det topstyrede Europa nazisterne kæmpede for under anden verdenskrig.

http://www.altinget.dk/artikel/snit-af-maalinger-alternativet-vokser-og-vokser?ref=newsletter&refid=20331&SNSubscribed=true&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetdk

Kilde: