Alternativer til kønskvoter

Igen i går sad jeg pludselig midt i en heftig debat om kønskvoter

Linda Kristiansen,

30/01/2011

Igen i går sad jeg pludselig midt i en heftig debat om kønskvoter. Og ret tidligt i debatten blev der sagt at ”løsningen var kvoter”. Løsningen!

Et kort øjeblik spekulerede jeg på om vi diskuterede samme problemstilling og spurgte derfor hvad problemet til denne løsning var. Svaret lød ”forskellen på andelen af mænd og kvinder i erhvervsbestyrelserne”.

Jeg mener ikke det er ”forskellen på andelen af mænd og kvinder” der er problemet. Jeg mener problemet er de strukturer der gør at rekrutteringspotentialet til erhvervsbestyrelser er så snævert.