Alle er ikke lige for Arbejdstilsynet

LEDER: Den 1

Ole Birk Olesen,

21. april 2013

LEDER: Den 1. feruar i år blev landmand Niels Kristensen ved byretten i Roskilde idømt en bøde på 10.000 kr. for at have renset sine egne tagrender fra frontlæsserskovlen på sin traktor. Det var Arbejdstilsynet, som havde anmeldt ham til politiet.

Den 14. april i Aarhus faldt cirkusartist Ray Navas syv meter ned fra en høj og avanceret form for hamsterhjul under udførelse af sit nummer og blev kørt på sygehuset. Arbejdstilsynet meddelte efterfølgende:

"Akrobatik er et arbejde, der udføres med en indbygget og kalkuleret risiko. Medmindre helt specielle forhold gør sig gældende, og politet f.eks. beder os vurdere en ulykkessag, foretager vi os ikke noget fra Arbejdstilsynets side."

Det sidste lyder fornuftigt. Lovgivning bør ikke forbyde mennesker at løbe risici med deres eget liv. Enhver er velkommen til at mene, at det er tåbeligt at gøre det og selv at lade være. Men andre menneskers liv er netop andre menneskers liv.

Men den frihed, som Arbejdstilsynet gerne vil levne en cirkusartist, må samme tilsyn naturligvis også levne en landmand i en frontlæsser. Der er lighed for loven i dette land, og den risiko, som Niels Kristensen udsatte sig selv for, var hverken større - tværtimod - eller mindre kalkuleret end cirkusartistens.

Arbejdstilsynes må have foretaget følgende kalkyle: Vi har ganske vist en lov, som forbyder farligt arbejde, og cirkusartistens arbejde er farligt, men hvis vi griber ind over for cirkusartister, så vil alle synes, at loven er skør, og så vil den blive liberaliseret, og så vil vi ikke have så meget at lave i fremtiden, og der vil blive skåret i vores bemanding. Derfor lader vi cirkusartisten gå, selvom loven siger, at vi skal straffe ham og hans arbejdsgiver.

Skal den slags snyd med lovens bogstav virkelig kunne foregå, fru beskæftigelsesminister?