Alkolåse fortsat.

Mit tidligere indlæg om alkolåse har affødet mange kommentarer

Regner Reinhardt Møller,

24/02/2010

Mit tidligere indlæg om alkolåse har affødet mange kommentarer.Det kunne måske være  af interesse  at få et lille sammendrag.Ca. 750 har læst og ca 30 har kommenteret.
For at gøre et enkelt problem klart.Der er enighed om,at låsene kan bruges i tilfælde, EFTER overtrædelsen,hvor særlige regler så kan fastsættes.
De almindeligste bemærkninger indeholder naturligvis,at man skal undersøge de nær-
mere omkostninger.Betaling,cost- benefit , teknik hvem ejer køretøjet  m.v.
Men selve systemet skal beskrives meget detailleret.Man skal være klar over,at det er et
"engangsvåben",når køretøjet er låst,KAN det ikke køre.Hvis man har et selskab,hvor bare velkomstdrinken + en øl til maden kan give problemer.Hvis barnet falder ned fra legestativet,så er der ingen "kære-mor" Man kan ikke "tage chancen."Der er masser af lignende tilfælde.Hvis der en teknisk fejl,så står køretøjet der,efter aftnen i operaen.Hvem
har koden?Hvad med Toyota`s bremse og speederfejl.Kan de ikke opstå i et sådant system.Vidste I,at mundskyl kan give udslagsfejl,hvis man f.eks.vil skjule en interessant
ånde. O.S.V. O.S.V.
Hvis det er første gang,det sker.Hvem skal så ha lås på forskud.Er det kun spritbilister,der
i det store billede ikke syner meget.Skal vi farthastighedsbegrænsendelås til de 18-25 årige.Personer over 75.Alle biler,der kan køre over 110.Ædru folk i hurtige biler er farlige.Skal turistbusser have hasighedsbegrænsende låse.Der er åbent på alle hylder.
Skal vi have stressmålere.Kameraer i bilerne,der kan registere om man kører med en hånd,taler i telefon.Markedet er åbent for alle forlystelser.Narkolåse.What have you? 
Er det størrelsen af gruppen,det drejer  sig om,eller om det er gruppens "forbrydelser".Der er ingen tvivl om,at hurtigt og farligt kørende-også  spitbilister- er langt de farligste.Hvad så med trafikken generelt.Antallet af spørgsmål er legio.
Hvad med det helt principielle.Hvor langt skal myndighederne kune gå med at regulere
borgernes adfærd?Der var det overraskende,at ca. halvdelen synes,at lås var iorden.De 
 begrunder det med,at de ikke vil have deres børn kørt ned af en spritbilist!!!!!Gerne ind-
 skrænkelse af  deres  bevægelsesfrihed for at beskytte DERES børn.
 Hvor stor skal gruppen være for grundlag for en reaktion overfor  alle?
Vi går ind for fotoovervågning.OK.Går vi ind for visitering.Ja for våben.Er kniv et våben i denne sammenhæng? Efter min mening overhovedet nej.Kniv er et personvåben som
sjældent involverer andre.Her var første virkeligt grænsoverskridende efter min opfattelse
Alkolåse er der næste skridt.Så er der åbent for alle devicer.Derfor denne advarsel.


Kilde: