Afvist asylsøger bed politibetjent flere gange

Det er da også en måde at udsætte sin udvisning på

Ikke angivet Ikke angivet,

28/07/2015

Det er da også en måde at udsætte sin udvisning på. Bid en betjent og få dit ophold forlænget. 2140 hjemsendelser er på ca. 2 år ikke blevet til noget. Det er ufatteligt mange midler der går til spilde. Hvis der skal bruges 3 betjente per en hjemsendt flygtning, så bør det kunne gøres billigere.

Sådan lidt a la "Conair", hvor man transporterer fanger i fly i USA. Indkøb af en fly, samt ombygning af det vil på sigt tjene sig ind, hvis man indberegner de ca. 1000 aflysninger om året, hvor betjente skal have løn, samt de ekstra omkostninger for staten, når asylansøgerne forblvier i landet i ubestemt tid.

Siden asylansøgerne ofte kommer fra de samme lande, skal der ikke mange landinger til, før man har fået afleveret ganske mange.

Dem som vores marokanske ven, opfører sig som  dyr, skal selvfølgelig behandles som dyr og transporteres i sikre bure.¨Vi kunne så passende kaldte en sådan ture for afviste asylansøgere, som nægter udrejse for "Outair".

Hele forslaget vil sandsynligvis få hele den kulturradikale elite til at få cafe latten galt i halsen. De ville hyle op om Danmarks anseelse. Jeg  mener derimod, at det vil sende et vigtigt budskab til de flygtninge der ved de ikke er berettiget til asyl, at man ikke vil søge mod Danmark.

For her er der tale om folk, der har fået behandlet deres asylsag hos danske myndigheder, der allerede er mere lempelige end de fleste andre EU-stater, i forhold til at opnå permantent opholdelsestilladelse. og de hører ikke til de lidt over 40% der i snit opnår flygtningestatus.

Med andre ord, deres sag er behandlet og de er ikke længere berettiget til at opholde sig i Danmark, derfor vil det være helt legalt at hjemsende afviste asylansøgere, ved brug af drastige skridt.