Afsværgelsesplakat

Det er klart, at en regering er valgt af folket for at beskytte folket, for at forsvare det mod vold og undertrykkelse

Ikke angivet Ikke angivet,

28/04/2010


Det er klart, at en regering er valgt af folket for at beskytte folket, for at forsvare det mod vold og undertrykkelse.
Det er klart, at folket ikke er skabt for regeringen, men at regeringen er skabt for folket.
Og det forekommer således klart at når regeringen ikke løser denne opgave - særligt når regeringen med forsæt modarbejder opgavens løsning og selv undertrykker folket - da kan folket ikke alene modarbejde regeringens autoritet, men det er folkets ret, at finde andre midler til opgavens løsning.

Vi må aldrig forledes til at tro, loven bestemmer hvad der er moralsk, når det tværtimod skulle være moralen, der bestemmer hvad der er lovligt.

Således vil vi indse, det ikke i sig selv er forkasteligt at bryde loven, når denne er i strid med folkets sande værdier, og vi vil handle i erkendelsen af at regeringen ikke er en ultimativ myndighed.

Når regeringens skatteopkrævning og regelmageri når et punkt, hvor det er undertrykkende og begrænsende, vil vi ikke lade os kue eller kontrollere, men byde den trods og modstand.

Folkestyret eksisterer udelukkende i det omfang, folket bekæmper undertrykkende kræfter, uanset om disse er folkevalgte eller selvvalgte. Lad det eksistere!

Kilde: