ÆBLE-NÅLEN: SOCIALSTATEN gør CIVILSAMFUNDET til en SKOLEGÅRD

Totalitære ideologier har en lang række konsekvenser for civilsamfundet, som de færreste er opmærksomme på

Ane Kirkensgaard Due,

14/11/2010

Totalitære ideologier har en lang række konsekvenser for civilsamfundet, som de færreste er opmærksomme på.

For eksempel reducerer socialismen civilsamfundet til en mafiøs svamp af relationer, hvor den offentligt ansatte har magten. Det ligner et civilsamfund i og med det består af relationer, men reelt er det totalitært i og med den absolutte og uanfægtelige magt hos den offentligt ansatte, en magt der stort set altid baseres på den offentligt ansattes subjektive skøn.

Socialismen reducerer altså civilsamfundet til et samfund hvor det vigtigste ikke er ens evner eller hvordan man handler, men i hvilken grad man formår at gøre sig gode venner med dem der har magt, : et skolegårdssamfund.

Det er derfor tankevækkende at man som merchandise fra i Danmarks Lærerforening (DL) for nyligt kunne købe en ÆBLE-NÅL til at sætte på tøjet for at vise at man støtter sit barns lærer.

Æblet på nålen refererede nemlig netop til det æble de artige elever tidligere tog med til læreren for at vise underkastelse.

DL fik så vidt jeg ved hurtigt fjernet den fine knappehulsnål igen, men sagen minder os på væmmelig vis om, at den danske socialstat har forvandlet civilsamfundet til et skolegårdssamfund: med social vold, social korruption, nepotisme, angiveri (sladrehanke), vennetjenester og meget mere af samme u-sympatiske skuffe.

Nu skal børn jo gå i skole, så vi skal bevare folkeskolen og styrke den.

Men vi skal forhindre dens sociale mekanismer i at udbredes til hele samfundet.

Og det er desværre det som socialstaten gør.

Angiveriet skyldes at et omfordelingssamfund som socialstaten har brug for kontrol af at de rigtige får og de rigtige afleverer - skattekroner.

Nepotismen skyldes at politisk bestemte magthierarkier former menneskers liv i detaljen.

Den sociale korruption og socialstatens mafiøse natur skyldes at den offentligt ansatte sociale entreprenør (pædagogen, læreren, sos-hjælperen med flere) kan uddele ydmygelse og anderkendelse fuldstændigt efter forgodtbefindende - det kan ikke kontrolleres eller begrænses.

Summen bliver: uretfærdighed, magtmisbrug og håbløs underkastelse hos de civile.

Lad os afvikle socialstaten.

Du kan købe en æblenål her: http://www.laererdag.dk/pins_bestillingsform.php

Kilde: