Årsagen til de skandaløse overskridelser i sundhedssektoren.

Under denne  overskrift i Berl

Regner Reinhardt Møller,

17/02/2010

Under denne  overskrift i Berl.Tid. i et læserbrev oplyses det ,hvad de væsentligste årsager er til de astronomiske underskud i sundhedssektoren og de deraf følgende besparelser og fyringer.
Afskedigelserne m.v er en trist historie ,der primært handler om slap økonomistyring fra sygehusledelsernes side.Det generelle billede er,at der ikke er produceret nok i forhold til budgetterne.Frederiksbergs direktion skriver f,eks,"At alt i alt må det konstateres,at budgetunderskuddet kan henføres til utilstrækkelig økonomistyring og faldende produktivitet i 2009."Hvidovre hospital skriver bl.a."At underskuddet skyldes primært,at det ikke er lykkedes at øge produktionen svarende til den interne budgettering."Herlev skriver."At i hospitalets økonomiske strategi og budget 2009 indgik en forventning om en betydelig meraktivitet i de kliniske afdelinger."Når man ser disse oplysninger fra "hestens mund" og dertil lægger ansættelse af 6000 personer uden fornøden budgetdækning,så al den ståhej om udsultning af sundhedssektoren det rene vås.
Årsagen er katastrofal dårlig ledelse af sundheds sektoren både i relation til de professionelle ledere og det regerende politiske system. 

Kilde: