Aabne graenser og lukkede kasser?

180 grader er uden tvivl det mest liberale danske medie jeg kender, men samtidig ogsaa det sted hvor jeg moeder mest skepsis overfor det multikult...

Ikke angivet Ikke angivet,

04/08/2011

180 grader er uden tvivl det mest liberale danske medie jeg kender, men samtidig ogsaa det sted hvor jeg moeder mest skepsis overfor det multikulturelle samfund. Det er en loejerlig sammenblanding synes jeg. I min optik saa er et liberalt samfund netop lig med et aabent samfund, ikke et lukket samfund.

Man kunne nemt faa det indtryk at en del (25%?, 50%?) af brugerne paa 180 grader slet ikke er liberale. I virkeligheden er der tale om folk der stemmer paa DF, og ikke paa LA (eller paa V eller K), og vis slet skjulte dagsorden er at forsoege, at lede det liberale stemmekvaeg paa afveje. Fair nok. Vi skal have en fri og aaben debat – alt andet ville ikke vaere liberalt. Alle skal vaere velkomne.

Men som minimum kunne man dog forvente, at kritikken af det multikulturelle samfund ogsaa ville blive moedt med et forsvar for det aabne samfund; jvf dogmet om ”Aabne graenser, lukkede kasser”. Men det er ikke tilfaeldet. Tvaertimod er det mit indtryk, at der faktisk er udbredt opbakning til kritikken af det multikulturelle samfund blandt de fleste brugere af 180 grader.

Nu kunne man jo som liberal forsvare sig med, at saa laenge vi faktisk ikke har lukkede kasser, saa bliver vi noedt til at have lukkede graenser. Saa laenge vi lever i et socialdemokratisk samfund, saa bliver vi ogsaa noedt til at vaere kritiske over for det multikulturelle samfund. Vi kan jo ikke vaere ”bistandskontor for hele verden”. Vi maa foerst blive et liberalt samfund, og saa dernaest kan vi blive et aabent samfund. Det er logisk. Men her er saa dagens nyhed. Vi har allerede lukkede graenser i Danmark.

For mig er det et indlysende faktum at Danmark er en del af global kultur og at ”det danske” ikke er faldet ned fra himlen som et statisk objekt, men er under loebende udvikling og opstaar i synergi med resten af verden (kartoflen kom fra Sydamerika, Jesus kom fra Palaestina, demokrati og ytringsfrihed kom fra Frankring og USA, talsystemet kom fra Persien, selv oellet blev foerste gang brygget i Mellemoesten, osv, osv, osv, fortsaet selv). Samfund udvikler sig i kraft af konkurrerende ideer og produkter. Lad den bedste ide vinde. Det burde vel vaere selvindlysende for enhver liberal?

Sat helt paa spidsen, saa svarer den konstante kritik af multikulturalismen paa 180 grader faktisk til en daglig opfordring blandt brugerne til at haeve skatterne. Det strider simpelthen mod de mest fundamentale liberale principper. Det er at lukke sig inde og se bagud. Det er at forgoejle sig selv at alting var bedre paa et helt bestemt tidspunkt i historien – oftest virker det som om inspirationen hentes fra folks egen solbeskinnede barndom eller fra tv-serien Matador? Men var Europa virkeligt saa perfekt i gamle dage? Jeg mindes da et par episoder i det tyvende aarhundrede hvor netop den tilbageskuende og lokal-fixerede retorik katalyserede nogle kriser (to verdenskrige for eksempel).

Og naar der en sjaelden gang imellem indsniger sig en kommentar paa 180 grader, der bare oensker at nuancere diskussionen om multikulturelle samfund saa bryder helvede loes. Saa stormer Tordenskjolds muslim-hadske soldater ud paa gaden, og debatten bliver ukonstruktiv. Der er tydeligvis nogle debattoerer, der har behov for at faa luftet deres frustration over moedet med dagens formiddagsavis gennem snedige straamaend og bitre kommentarer. Men saadan er det jo naar man har indtaget et ekstremt og virkelighedsfjernt standpunkt – saa foler man sig hele tiden sat under pres af den komplicerede virkelighed.


Saa jo da, man kan vaere ganske sikker paa reaktionen hvis man udtrykker sig liberalt paa 180 grader. Kritikken er haard. Men kom nu med ned og leg i skolegaarden. Det er da bedre at faa buskevand, end at vaere en bangebuks, ikke?

Kilde: