Åbent brev til Statsministeren

[oprindeligt fremsendt pr mail til Lars Løkke Rasmussen medio Januar, 2011] Danmark som innovationsland - ideer til fri afbenyttelse: Kære Lars ...

Byggemand Bob,

08/08/2011

[oprindeligt fremsendt pr mail til Lars Løkke Rasmussen medio Januar, 2011]

Danmark som innovationsland - ideer til fri afbenyttelse:

Kære Lars

Jeg leder til daglig familiens gartneri-virksomhed på Fyn. Jeg er uddannet Hortonom på Landbohøjskolen, har taget en PhD i molekylær biokemi – og er generelt en ret kvik fyr.

Alligevel kan jeg dog ikke få tingene til at løbe rundt rent økonomisk. Problemet: at vi forsøger (er nød til) at konkurrere med øvrige EU lande på primært pris… og det er nærmest umuligt med den struktur arbejdsmarkedet, energisystemet, afgiftssystemet og virksomhedsklimaet generelt er i DK.

Jeg er derfor begyndt at overveje, hvad vi SÅ skal bruge tiden på, når gartneriet går konkurs (det er tæt på i dag – vi er pt i betalingsstandsning) – og har fået følgende ideer til at styrke DK som innovationsland, baseret på nogle af de vanskeligheder vi har haft som lille virksomhed:

-         bedre adgang til nyeste forskning og viden, ved at man f.eks. fra landets offentlige biblioteker får adgang til forsknings- og artikeldatabaserne, på lige fod med f.eks. studerende på KU (motivation: meget udvikling afhænger af at have nyeste viden og blive inspireret af hvad andre har lavet – så man kan kombinere viden eller gå videre med næste step i processen – denne viden kan være svær/dyr at få fat i i dag)

-         billigere adgang til patentering, og mere  hjælp til at gennemføre og håndhæve patenter (motivation: det er meget dyrt både at patentere og håndhæve patenter – hvis nu små virksomheder kunne patentere med det offentlige som med-indehaver af patentet (f.eks. 80/20) mod at det offentlige dækkede en stor del af omkostningen, kunne flere patenter gennemføres og indtjeningen på ideen bedre sikres.

-         opfinder-skoler, hvor man kombinerer studier/studieopgaver/lærerressourcer i udviklingen af nye ideer, f.eks. skoler/universiteter hvor man kombinerer uddannelse/opgaveløsning for biologer/ingenører/smede/elektrikere – bare for at tage et eksempel. (motivation: vil lære faggrupperne at arbejde på tværs i opgaveløsningen og bidrage til problemløsningen med hver deres kundskaber). Samtidig kunne skolernes værksteder osv. være åbne for ”ole opfinder” om aftenen og i weekenden, så den private opfinder kunne bruge værktøj/ressourcer til at færdiggøre prototyper mv. af egne opfindelser. Nogle opfindelser kunne også være projekter for de studerende, så man derigennem fik løst problemstillinger lettere/ved fælles hjælp.

Derudover – til generel hjælp af nye virksomhedsdrivende, er der følgende problemstillinger:

-         små, nystartede virksomheder er i dag ofte jaget vildt af SKAT fordi SKAT’s medarbejdere tilsyneladende har visse kvoter for regnskabskontroller de skal opfylde, og de små virksomheder er lette at overskue. Problemet er, at denne kontrol virker som en heksejagt på nystartede, som selv ofte er lidt usikre og ikke har råd til dyre revisorer og advokater. Ta’ og giv SKAT lidt beføjeler til at hjælpe i stedet – og til at være lidt mere forstående overfor startvanskeligheder, så man ikke bliver slået så hårdt i hovedet hvis man har lavet småfejl de føste par år. Det ville klæde systemet og SKAT’s image meget.

-         se nu for pokker at få ryddet op i regeljunglen! Særligt afgiftsproblematikken er ved at tage livet af os!

-         lav en gratis a-kasse for virksomhedsdrivende, så de ved, at hvis virksomhedsideen ikke lykkedes, så er der et sikkerhedsnet. Som systemet er i dag risikerer en insisterende virksomhedsleder/ejer at stå uden en krone fra a-kassen hvis han har forsøgt at få tingene til at køre i 2-3 år – for så er beregningsgrundlaget for lønnen 0.

-         giv skattefradrag for private indskud i nye virksomheder. I dag skal man starte med at skyde 100-500.000 kr beskattede penge ind i en ny virksomhed – og vil man så hæve løn ud til sig selv bliver de beskattet en gang til. Det er urimeligt og gør det alt alt for dyrt at starte virksomhed for mange. Så kan man bare lave virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed, siger du. Men den løsning er rent hæftelses- og overdragelsesmæssigt meget dårlig, så en rådgiver vil aldrig foreslå den løsning, hvis han er bare lidt realistisk. Enkeltmandsvirksomheden er for hobby-virksomheder.

-         sæt nogle flere begrænsninger i bankernes måde at vride armen om på deres kunder (både private og virksomheder) på. I dag har stort set alle variablet forrentede lån i bankerne, men banken kan oftest helt frit skrue op for afdrag, rentemarginaler og omkostninger uden at kunden kan modsætte sig det. Det er ikke rimeligt. Der skal klare, rimelige aftaleforhold til – og de eksisterer ikke i dag. Ligeledes er bankernes pression med nyt pant for gammel gæld, f.eks. gennem kaution fra konen eller andet helt urimeligt, og lægger et meget stort mentalt pres på mange viksomheder/ledere – og resulterer ofte i lukninger af virksomheder på grund af bankernes grådighed. Jeg kender til flere eksempler – vores egen inklusive.

Jeg ved det snart er valg, og at du har travlt – men jeg håber du vil have disse ting i mente, når du forhåbentlig vinder valget :-)

Med venlig hilsen,

Allan

Kilde: