Åbent brev til Kræftens bekæmpelse! (Kritik af deres ekstreme formynderi)

Åbent brev til Kræftens bekæmpelseJeg skriver til jer, fordi jeg har noget på hjerte

Ikke angivet Ikke angivet,

22/09/2011

Åbent brev til Kræftens bekæmpelse

Jeg skriver til jer, fordi jeg har noget på hjerte. Jeg er dybt disillusioneret med jeres agitation for kraftige indskrænkelser af individets personlige frihed og har derfor besluttet mig for ikke at ville være medlem længere. Som de fleste andre har jeg haft kræft tæt inde på livet og har tidligere doneret kontante beløb også, da jeg ville støtte kampen imod kræft. Imidlertid er jeg også liberal og kæmper for individets ret til selvbestemmelse. Dette har jeg gentagne gange desværre måtte konstatere, at I ikke tror på.

Her følger konkrete eksempler på ageren, som jeg ikke kan stå inde for og ikke vil støtte.

-Jeres støtte til det totale rygeforbud i arbejdstiden hos Odense Kommune. Så længe rygningen foregår udendørs kan ingen andre jo blive ramt af tobaksrøgen, og det er formynderisk at fratage disse menneskers selvbestemmelsesret.  Hvorvidt rygepauser stjæler arbejdstid må være en sag mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
http://politiken.dk/erhverv/ECE1364216/kommune-paa-vej-med-historisk-rygeforbud/

- Jeres forslag om forbud mod færre cigaretter i pakkerne. Staten skal ikke blande sig i, hvor mange enheder et givent produkt indeholder.
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/livsstil/ECE1400136/forbyd-pakker-med-faerre-end-20-cigaretter/

- Jeres forslag om forbud imod elektroniske cigaretter. Elektroniske cigaretter har ingen negative effekter på mennesker omkring ”rygeren” og der derfor intet argument overhovedet for forbud imod disse, medmindre man er decideret tilhænger af formynderi.
http://sporten.tv2.dk/article.php/id-12036391:advarer-mod-ny-elektronisk-cigaret.html

- Jeres støtte til yderligere stramninger af rygeloven og egentlig også langt hen ad vejen rygeloven i sig selv. Ikke-rygere kan jo sagtens vælge ikke at besøge værtshuse der tillader rygning, så enhver form for eksponering imod passiv rygning er selvvalgt. 
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-38694640%3Akr%C3%A6ftens-bek%C3%A6mpelse-ser-ny-rygelov.html

- Jeres ”kontrakt” med børn i 7. klasse, der skal love ikke at prøve at ryge for så at deltage i konkurrence for at vinde en præmie. Heri også forsøget på at tvinge forældre til at forpligte sig til at undgå rygning. Det er simpelthen så usmageligt, så jeg ikke har ord for det.
http://www.xit-web.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/X_IT_dokumenter/xit_kontraktNY-Udenkommunelogo.pdf

- Jeres vedvarende plæderen for forøgelse af tobaksafgifterne.    
http://www.b.dk/danmark/cigaretter-skal-koste-det-dobbelte

- Jeres projekt omkring rygestop til ældre.  Jeg synes det er uværdigt at jage ældre mennesker for at få dem til at stoppe med at ryge.
http://www.b.dk/kommentarer/sundhedsformynderiets-vanvid

- Jeres mere eller mindre udtalte støtte til total-forbud imod tobak.
http://www.information.dk/254016

-  Jeres støtte til forbuddet imod Snus. Snus kan ikke skade andre mennesker og jeres støtte til forbuddet er ekstremt formynderisk.
http://www.cancer.dk/forebyg/roegfri/ecigaretter_snus/snus/snus.htm

Jeg vælger at stoppe her, selvom jeg kunne blive ved lang tid endnu. Jeres kamp for tobak, alkohol og solarieforbud for unge under 18 vælger jeg at se bort fra i denne omgang.

Jeg synes jeres menneskesyn er trist, I mener basalt jo ikke, at voksne mennesker selvstændigt kan træffe beslutninger vdr. deres eget liv, og hvordan de har lyst til at leve det. Disse beslutninger vil I træffe på deres vegne, og det kan jeg ikke stå model til. Jeg til sidst gerne sige tak for jeres kamp på en lang række øvrige punkter imod kræft, hvor der virkelig er sket fremskridt, og vil opfordre jer til at respektere individets ret til selvbestemmelse fremover. Problemet er, at I virkeligheden kæmper for en barnepigestat, hvor eksperter sætter nøje definerede rammer for, hvad enkelt person må gøre med sit liv. Er det virkelig det samfund I ønsker?

Mvh.

Mathias Føns

PS. For en god ordens skyld skal det siges at brevet og jeres eventuelle svar bliver postet på 180grader.dk

Kilde: