DF-Nyt: Ikke alle mennesker er umenneskelige grusomme og onde

Det er tanker man kan tænke i en tid, – hvor man ved, -at mange fattigdomsramte børn, kun kan se hen til en jul i almissens skær

Ikke angivet Ikke angivet,

29/11/2010

Det er tanker man kan tænke i en tid, – hvor man ved, -at mange fattigdomsramte børn, kun kan se hen til en jul i almissens skær.