50,3% af vælgerne på offentlig forsørgelse. 50,2% stemmer på rød blok.

http://www

Ikke angivet Ikke angivet,

16/09/2011

http://www.business.dk/oekonomi/over-to-millioner-forsoerges-af-staten

Iflg. linket var der 6.septemer 2011 2.049.000 personer på offentlige forsørgelse.

Antal stemmeberettigere ved valget 4.079.481

2.049.000/4.079.481 = 50,2% af vælgerne er således på offentlig forsørgelse.

Ret tankevækkende, at rød blok fik 50,3% af stemmerne.

Kilde: