47.000 indvandrerunge i fare for marginalisering

En ny rapport udarbejdet af syv ministerier i fællesskab, viser at 47

Slettet Bruger,

15/03/2009

En ny rapport udarbejdet af syv ministerier i fællesskab, viser at 47.000 børn og unge fra indvandrerfamilier er marginaliserede eller i risiko for at blive det. Det skriver jp.dk. Med forældre, der har et lavt uddannelsesniveau, ringe danskkundskaber, manglende viden om det danske samfund og ingen tilknytning til arbejdsmarkedet savner de unge rollemodeller, der kan forhindre den marginalisering, der føre til utilpasset eller kriminel adfærd, fastslår rapporten.

Mange indvandrerbørn har så dårlige kvalifikationer, at de ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I 2007 fik 21 procent af alle indvandrere og 17 procent af alle efterkommere i folkeskolen en prøvekarakter på under 6 efter 13-skalaen. Det tilsvarende tal for danskere var 4 procent.

Også sammenstød mellem danske opdragelsesmetoder og opdragelsesmetoder fra indvandrernes hjemlande, kønsrollemønstre, generationskonflikter samt isolation af unge kvinder i ikke-vestlige familier nævnes som årsager til marginalisering.

Rapporten dokumenter også, boligområde for boligområde, hvor marginaliseringsrisikoen er størst. Således er 29 procent af 16 til 24-årige i Vollsmose uden uddannelse eller arbejde, mens tallene for Gellerup Parken og Mjølnerparken er henholdsvis 23 og 22 procent.

[email protected]

Kilde: