3Fs nytårsfortsæt - åbent brev

Åbent brev til 3F - for jeg ved jo I læser med herinde ;o) Kære 3F

Byggemand Bob,

23/12/2012

Åbent brev til 3F - for jeg ved jo I læser med herinde ;o)

Kære 3F.

Vi har bokset et par omgange i ringen de seneste år, og har lært hinanden lidt bedre at kende. Mine mange besøg på jeres hjemmeside har givet mig et godt indblik i jeres kommunikationsform, og egne erfaringer samt henvendelser fra kolleger har vist mig hvordan I taler til jeres "partnere". Og det er nedslående. 

I sommerferien var Poul Erik Skov Christensen ude med en melding om at 3F havde brug for en ny strategi. Man ville samle arbejdsmarkedets parter gennem information, for det var gået op for ham at 3Fs medlemmer ikke havde den fornødne viden om hvad der foregik og hvordan det danske arbejdsmarked hang sammen. Jeg var naiv nok til at tro, at han mente, at 3F faktisk ville ændre retning og forsøge sig med reel information og positive former for kommunikation - men tvært imod. 

De skarpe toner på fagblandet3f.dk blev endnu skarpere. Påstandene endnu mere ekstreme og fordrejede. Sagerne endnu mere absurde. 

Hvis man læser artiklerne og ser på måden 3F beskriver verden - arbejdsgiver / arbejdstager - er det klart at 3F søger at skabe et "dem og os" billede. Os = de gode, hårdtarbejdende lønmodtagere - og Dem = arbejdsgiverne, der snyder og bedrager for at rage til sig. På det seneste har 3F under "Dem" også inkluderet de "gule" medlemmer og "østarbejderne" - alle sammen grupper som man ser som fjender og modstandere. Det betyder, at 3Fs medlemmer - trods de reelt er en stor gruppe selv - er kommet stærkt i undertal. 

3Fs arbejdskamp for lønmodtagerens rettigheder er tillige blevet drejet. Det handler ikke længere om at kæmpe for medlemmet, kampen er blevet en overlevelseskamp for selveste 3F - en kamp hvor det ikke længere drejer sig om selve vilkårene men om retten til overhovedet at repræsentere medlemmerne - og ikke alene vil 3F repræsentere medlemmerne - de vil repræsentere ALLE arbejdstagere indenfor et givent felt. Det mener man at man har ret til gennem den danske model - problemet er bare, at mange arbejdstagere ikke ønsker at blive associeret med 3F og deres metoder - og 3F kæmper dermed en kamp om gunsten hos mennesker der afskyer dem som pesten. 

At 3F har fået så mange modstandere, skyldes at 3F har overset en væsentlig ting. Som repræsentant for medlemmerne har 3F glemt, at deres image og metoder - deres gøren og laden - deres resultater - afspejler sig i deres medlemmers image. 

En 3Ffer antages automatisk at støtte op om 3Fs metoder og meninger.

3Fs image bliver medlemmets image. 

I tidligere tider var dette image: styrke, sammenhold, retfærdighed. 

I dag - hvor 3F ikke en gang kan knægte en simpel restauratør fra Vejle, taber medlemmer i 10.000 vis, og fremstiller verden som ond og urimelig fordi nogen har mere end andre, er 3Fs image - og dermed af medlemmets image - langt mere negativt. 

Hvis man læser fagbladet3F.dk kan man således få det indtryk af 3Fs image at:

- 3F skaffer medlemmerne dobbelt så høj ledighed som andre danskere

- 3F nedgør virksomheder og ødelægger arbejdspladser - ofte for bagateller

- 3F skaber misundelse ved at fremstille danskere som rige og fattige

- 3F har racistiske tendenser ved at udstille østarbejdere som tyvagtige bedragere

- 3F er dobbeltmoralsk fordi de samtidig forsvarer østarbejderes rettigheder

- 3F forstår ikke selv arbejdsmarkedets deltagere og mekanismer

- 3F støtter med millioner af kroner partier som alligevel ikke giver 3F værdi for pengene

Hvis du stod overfor at skulle melde dig ind i 3F - ville du så have lyst til at blive associeret med dette image?

At blive set som uduelig, nedgørende, misundelig, racistisk, dobbeltmoralsk, uvidende og naiv?

Jeg tvivler på, at 3F reelt er denne negative klump - men det er det image de har skabt af sig selv i manges øjne - og dermed det image de har givet deres medlemmer. Og det er uheldigt - ikke bare for  3F selv - men i allerhøjeste grad også for samfundet. 

Heldigvis har Poul Erik Skov Christensen også udtalt, at "man jo kan gøre noget ved det" (godt nok i anden henseende) - så det ordvalg vil jeg anbefale at han sætter iværk på ovenstående.

Et nytårsfortsæt om man vil.

3F skal simhelthen til at fremstille sig selv og sine medlemmer positivt i stedet for negativt - og ikke bare det - også de virksomheder som man har overenskomst med, skal 3F åbent anbefale og støtte op om, med positive ord og vendinger med på vejen. 

I stedet for at tvinge medlemmer ind, skal man gøre det attraktivt for folk at blive medlem. Tvang og mobning skal lægges på hylden. Det gode tilbud skal frem i første række.

Den negative dialog med trusler, tvang og negativ omtale for virksomheder man er uenig med, skal ophøre. I stedet skal 3F gøre det attraktivt for virksomheder at tegne overenskomst, gennem fleksible aftaler, god service og positiv omtale til de 100.000-er af medlemmer de har.

Og endelig skal 3F til at styrke medlemmernes ego og viden ved at komme med reel oplysning, gode artikler og kurser, og sætte fokus på hvad det er at 3Ffere er gode til - og hvordan de kan forbedre sig endnu mere. Forklar hvordan medlemmerne skaber reel værdi for virksomhederne og at en 3Ffer er udviklings- og omstillingsparat, intelligent, løsningssøgende, fleksibel, samarbejdsvillig. 

På den måde kan 3F få skabt et positivt billede af sig selv - og dermed et billede af en forening som både medlemmer og virksomheder ønsker og har gavn af at blive associeret med. 

Det er vejen frem for fagbevægelsen i Danmark - hvis 3F vil op af det hul de befinder sig i skal de holde op med at grave og begynde at bygge op i stedet - og 2013 ville være et glimrende år at starte.

Glædelig jul og godt nytår,

Allan Holm Nielsen

Kilde: