3F-kameraer optog brandnatten - Lovligt?

" Kameraerne viser dog mere end indgangspartiet til 3F’s bygninger

_slettet_bruger_7537 Ikke angivet,

23/01/2013

"

Kameraerne viser dog mere end indgangspartiet til 3F’s bygninger. De viser nemlig også billeder af de indfaldsveje, der findes til Restaurant Vejlegården.

Her er det politiets påstand, at der i tidsrummet op til brandens udbrud ikke har været hverken gående eller biler, der gik eller kørte til restauranten ud over Amin Skov selv.

Anklagemyndigheden oplyste dog samtidig, at billederne ikke er fuldstændig dækkende. Der er således blinde vinkler, som kameraerne ikke kan fange. Man kan eksempelvis komme til Vejlegården fra Vejleåen, uden fagforeningens kameraer kan fange det.

Mon ikke det er en klar overtrædelse af TV overvågningslovens §1:

§ 1. Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Stk. 2. Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. Lovens regler om tv-overvågning finder tilsvarende anvendelse på opsætning af sådant apparat med henblik på overvågning.