331 millioner i støtte til danske aviser

Danske aviser får 331 millioner kroner i støtte

Ikke angivet Ikke angivet,

13/12/2009

Danske aviser får 331 millioner kroner i støtte. Flest penge går til Kristelig Dagblad og Information.