32.500 ledige risikerer dagpengene

Det er en sørgelig kendsgerning der ikke ændrer ved det faktum, at det er absolut nødvendigt for det Danske samfund at ændre ved dagpengereglerne

Ikke angivet Ikke angivet,

11/10/2012

Det er en sørgelig kendsgerning der ikke ændrer ved det faktum, at det er absolut nødvendigt for det Danske samfund at ændre ved dagpengereglerne.

I 20 -30 år er det kun gået den forkerte vej, og der har ind sneget sig en farlig opfattelse hos en stor befolkningsgruppe om at staten er ansvarlig for forsørgelsen.

Denne farlige opfattelse har undermineret en god ide, om at man kan forsikre sig mod arbejdsløshed, det har aldrig været meningen, at man kan forsikre sig til varig passiv forsørgelse.

Når man kommer i den ulykkelige situation at man bliver arbejdsløs, så er man selv ansvarlig for at dygtiggøre sig, og uddanne sig, således at man opgraderer sine kvalifikationer, det er simpelthen ikke samfundets opgave at holde øje med hver enkelt borger, og fodre dem med jobtilbud, kursustilbud, eller uddannelsestilbud, det er man selv ansvarlig for.

Det har aldrig været nemmere at tage en uddannelse end det er idag, i mange tilfælde kan man få SU eller SVU.

Indrømmet...... måske er det hård kost for mange menensker at virkeligheden indhenter dem så pludselig, men jeg tror at vi Danskere skal til at vågne op, vi kæmper i en hård verden, vi har ikke de fordele overfor den 3 verden, som vi havde engang.

Vores realitet er at vi skal være dygtigere, vi skal op af sofaen, og ind i den hårde kamp der foregår på verdensmarkedet.

Vi skal overtage ansvaret for vores eget liv, og vi skal tage det alvorligt.

For at alt dette skal lykkedes, så skal skatten reduceres kraftigt, den politiske debat skal ændres fra en velfærdsdebat, til en debat der sikrer bedre konkurence evne, bedre uddannelses muligheder, bedre muligheder for privat initiativ.