31000 videnskabsmænd: Global opvarmning ikke menneskeskabt

The Petition Project blev indledt i 1998, og dens formål erklæres som følgende: Formålet med The Petition Project: For målet med The Petition Proje...

_slettet_bruger_2615 Ikke angivet,

29/11/2010

The Petition Project blev indledt i 1998, og dens formål erklæres som følgende:

Formålet med The Petition Project:

For målet med The Petition Project er at vise, at påstanden om at "videnskaben er på plads" og en "overvældende konsensus" til fordel for hypotesen om menneskeforårsaget global opvarmning og deraf følgende klimatologisk skade, er forkert. Der findes ingen sådan konsensus, eller videnskab der er på plads. Som indikeret af begæringens tekst og underskriftliste, afviser et meget stort antal amerikanske videnskabsmænd denne hypotese.

Pressesekretærer ved FN, Al Gore og deres støtter hævder jævnligt, at der kun tilbagebliver få skeptikere - skeptikere der stadig ikke er overbeviste om eksistenesen af en katastrofal menneskeskabt global opvarmningsnødtilstand. Det er indlysende, at 31.486 amerikanere med universitetsgrader i videnskab - inklusive 9.029 med PhD, ikke er "nogle få".

Yderligere står det af den klare og stærke begæringserklæring, som de har underskrevet, klart, at det er indlysende, at disse 31.486 amerikanske videnskabsmænd ikke er "skeptikere".